Tvätta ditt kundregister med adresskvalitetsrapporten

Felaktigt adresserade sändningar leder till tilläggsavgifter för dig som kund och kan riskera att försena leveranserna, så det är bra för både dig och dina mottagare att tvätta adressregistret ibland.

Därför har vi utvecklat adresskvalitetsrapporten i Mybring som ger dig en översikt över alla sändningar där vi debiterat dig en tilläggsavgift för rättelse av leveransadressen. I rapporten hittar du både den adress ni skickat in och den rättade adressen, för att underlätta er adresstvätt.

Så här gör du för att ta ut adresskvalitetsrapporten i Mybring:

1. Välj Create new report under menypunkten Rapporter
2. Välj en rapportkategorin Quality and deviation.
3. Välj den rapporten Address quality
4. Välj mellan vilken tidsperiod du vill ha rapporten och klicka på Create report
5. Anpassa vilken information du vill få med i rapporten genom att lägga till och ta bort kolumner under Change columns. (Recipient address är den adress ni skickade in och Delivery address är den rättade adressen)
6. Om du vill ladda hem rapporten, klicka på Download välj valfritt format: PDF, Excel eller XML

Istället för att logga in i Mybring och ta ut rapporten så kan du också prenumerera på den och få den skickat till din e-postadress varje dag, vecka eller månad.