Priser och tillägg

Till företag

Prislista - Pakettjänster Leverans till företag

Prislista - Palltjänster Leverans till företag

Till privatpersoner

Prislista - Pakettjänster Leverans till privatpersoner

Tillägg leverans till företag samt privatpersoner

Drivmedelstillägg paket och pall

Som en konsekvens av en ökande andel olika bränslen såsom; diesel, HVO, biogas och elbilar ändrar vi vår beräkningsmodell för bränsletillägg från och med 1 april 2023. 

Månad Tjänster Procentsats
Juni Parcels; Pick up parcel+ bulk, Home Delivery Parcel, Parcel Connect, Business Parcel+bulk, Parcel Connect, Express 09.00, All Return services 15,1 %
Juni Business Pallet 31,6 %
Maj Parcels; Pick up parcel+ bulk, Home Delivery Parcel, Parcel Connect, Business Parcel+bulk, Parcel Connect, Express 09.00, All Return services 15,6 %
Maj Business Pallet 32,1 %

Bränslepriserna revideras månadsvis.

Tilläggstjänster och övriga tillägg

Postnummerlistor för storstadstillägg till Sverige och Norge

Postnummerlistor för ortstillägg till Sverige och Norge

Svaveltillägg (Marpol) för paket och pall

Tilläggstjänster och pristillägg Urban Home Delivery 

Villkor

Se våra villkor.