Snabbt, flexibelt och med full översikt

Här hittar du nyheter, tips och inspiration om bud- och expresstjänster. Visste du att det är våra snabbaste tjänster?


För vem passar en bud- eller distributionslösning?

  • Vet du först dagen innan eller samma dag exakt vad som ska fraktas?
  • Är godset du vill skicka ömtåligt eller otympligt?
  • Är det bråttom eller har din kund höga krav på precision i leveranserna?

Vi skräddarsyr lösningar för alla branscher.

Kundlösningar

Läs mer om hur vi hjälper våra kunder med lösningar som passar dem

Kundcase: Hilti

Budtransporter är en central och viktig del för att möta kundernas höga krav på snabbhet och precision i Hiltis verktygsleveranser. Snäva tidsfönster och utmanade leveransförutsättningar ute på de byggarbetsplatser verktygen levereras till, ställer höga krav på både anpassning och ett nära samarbete mellan Hilti och Bring.

Blomstrande samma-dag-leveranser

När coronapandemin rullande in över landet våren 2020 ökade oron i lägret på handelsträdgården Zetas. Då föddes tanken om personliga blomsterkassar för hemleverans samma dag. En idé som utvecklades tillsammans med Bring och visade sig bli en kundsuccé.

Kundcase: Cykelbud

En “win-win-situation”. Så beskriver apotekaren Aslan sitt samarbete med Brings cykelbud, som dagligen levererar apotekets varor till kundernas hemadresser. Läs historien om samarbetet här, och lär dig mer om hur Bring hjälper till att få vardagen att flyta och skapa mer effektivitet på apoteket.

Kundcase: Apoteket

Apoteket AB ville skapa en leveranslösning som gav kunderna samma snabba hemleveranser i hela landet. Valet föll på en flexibel leveranslösning genom Brings bud- och expresstjänster.

Kundcase: Motek

En logistiklösning som ger både avsändare och mottagare full överblick och möjliggör ändringar i realtid, medan föraren kör den mest optimala vägen. Det är ingen utopi, utan ett digitalt gränssnitt som redan används när Bring kör ut transporter för sina kunder.

Är en budlösning den sista pusselbiten i ditt värdeerbjudande?

Snabbt | Flexibelt | Full kontroll

Vi berättar gärna mer

Läs mer

Få tips och inspiration eller läs mer om vårt miljöarbete