Ekonomirapporter i Mybring

Med Mybrings ekonomirapporter får du en översikt över kostnader som är knutna till dina sändningar: beräkningar på ackumulerad nivå och på sändnings-/beställningsnivå. Vilka rapporter som är tillgängliga för dig beror på vilka kundnummer som är kopplade till din användare.

Dator i svart och vitt

Paketkunder i Norge 

Du som skickar norska pakettjänster har tillgång till dessa rapporter:

 • Detaljerad fraktberäkning: detaljerad översikt över fraktkostnader för dina skickade sändningar.
 • Fraktkostnader, summerade per tjänst: översikt över fraktkostnader summerade per tjänst.
 • Fraktkostnader, summerade per artikel: översikt över fraktkostnader fakturerade per artikel.
 • Specificerad faktura (hämtas från Fakturaarkivet): översikt över vad som har fakturerats per sändning.

Paketkunder i Norden 

Du som skickar nordiska pakettjänster har tillgång till dessa rapporter:

 • Levererad till mottagare med pris: översikt över sändningar som har levererats till mottagaren med pris för sändningarna.
 • Justerat mått/vikt: översikt över sändningar för vilka mått och/eller vikt justerats. Rapporten visar data före och efter korrigering.
 • Fraktkostnader, summerade per viktintervall: översikt över fraktkostnader per månad summerade per viktkategori.
 • Fraktkostnader, summerade per mottagarterminal: översikt över fraktkostnader per månad summerade per mottagarterminal.
 • Specificerad faktura (hämtas från Fakturaarkivet): översikt över vad som har fakturerats per sändning.

Stycke- och partigodskunder i Norge 

Du som skickar stycke- och partigods i Norge har tillgång till dessa rapporter:

 • Preliminär fraktberäkning: översikt över preliminära fraktkostnader för dina skickade sändningar.
 • Detaljerad fraktberäkning: detaljerad översikt över fraktkostnader för dina skickade sändningar.
 • Fraktkostnader, summerade per artikel: översikt över fraktkostnader fakturerade per artikel.
 • Specificerad faktura (hämtas från Fakturaarkivet): översikt över vad som har fakturerats per sändning.
Dela artikel