Så gör du en massutskrift av etiketter i Mybring

Om du beställer många sändningar fortlöpande kan du spara tid genom att göra en samlad massutskrift av etiketterna när du är färdig med beställningen. I Mybrings beställningshistorik kan du enkelt skriva ut etiketter för upp till 100 sändningar samtidigt.

Svartvit bild på laptop med Mybring på skärmen

Skriv ut etiketter för flera sändningar samtidigt

  1. Klicka på "Beställning" och välj "Beställningshistorik".
  2. a) Om du vill hämta specifika beställningar att skriva ut etiketter för kryssar du för rutorna till vänster för att markera dessa beställningar.

Klicka på "Skriv ut valda beställningar", så får du en samlad PDF-fil med alla etiketter. 

b) Om du vill skriva ut etiketter för alla sändningar som du och dina kollegor har beställt under en viss period klickar du på "Filtrera beställningar". Välj den tidsperiod du vill skriva ut etiketter för och klicka på "Sök i beställningshistorik". Kryssa för "Välj alla på denna sida" och scrolla till botten av sidan för att gå till sidan 2 om du har flera sidor med beställningar för det angivna tidsrummet. När du har markerat alla beställningar som du vill skriva ut etiketter för klickar du på "Skriv ut valda beställningar". Du får då en samlad PDF-fil med alla etiketter. 

Skriv ut och fäst etiketterna på sändningarna.