Så använder du rapporten "Specificerad faktura" i Mybring

Med Mybrings specificerade fakturarapport får du en detaljerad översikt över din faktura så att du enkelt kan kontrollera den.

Dator i svart och vitt

Specificerad fakturarapport är tillgänglig för

  • Paket Norge
  • Paket
  • Stycke- och partigods Norge
  • Cargo International
  • Oljeexpressen

Ta ut en specificerad fakturarapport

  1. Klicka på "Fakturor" och välj det kundnummer som du vill se fakturor för.
  2. Leta upp fakturan och klicka på ikonen längst till höger i listan som heter "Skapa specificerad faktura".
  3. Nu ser du den specificerade fakturarapporten. Anpassa informationen som du vill ha med genom att lägga till och ta bort kolumner under "Change columns".
  4. Om du vill ladda ner rapporten klickar du på "Download" längst upp till höger i tabellen och väljer önskat format (PDF, Excel eller XML).
  5. Om du vill söka och filtrera i rapporten du ser på skärmen klickar du på "Show search". Du får nu upp ett sökfält för varje kolumn i rapporten.  Ange sökvärde i det aktuella fältet och klicka på "Search".
Dela artikel