Personuppgifter

är uppgifter och åsikter som kan knytas till en enskild person. Som exempel kan nämnas namn, adress, telefonnummer och e-postadress.


Behandling av personuppgifter

innebär varje användning av personuppgifter, som till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring och utlämnande av personuppgifter eller en kombination av dessa.

Aktuellt svenskt Bring bolag är behandlingsansvarig och/eller databehandlare i fråga om de data som vi behandlar.

Brings behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker inom ramarna för gällande lagar och föreskrifter . Personuppgifter inhämtas för att bolaget ska kunna utföra de uppgifter och tjänster som det är ålagt att utföra enligt lagar och/eller avtal.

Normalt sett kan du besöka våra webbsidor utan att avslöja vem du är eller lämna information om dig själv. Våra webbservrar registrerar bara domännamnet, inte e-postadressen, till dem som besöker webbsidorna. För den här mätningen använder vi cookies och script från analysverktyg.

Om du väljer att skicka in dina personuppgifter till oss, godkänner du också den användning som specificeras närmare i vår cookie-information.

Personuppgifterna kan också lämnas ut till bolag/organisationer som Bring samarbetar med, såväl inom som utanför EES- och EU-området, för att vi ska kunna utföra de uppgifter och tjänster som vi är ålagda att utföra enligt lagar och/eller avtal.

Om Bring har en lagstadgad informationsplikt gentemot en offentlig myndighet kommer de registrerade personuppgifterna att lämnas ut enligt myndigheternas krav.

Notera att Brings behandling av personuppgifter i anknytning till specifika tjänster och produkter kan vara reglerad i separata avtal. Dessa avtal finns på de specifika produktsidorna. Insyn och rättelse

Enligt personuppgiftslagen har man rätt till insyn i de uppgifter som finns registrerade. Man kan få insyn genom att skicka en skriftlig förfrågan till Bring, Västberga allé 60, 126 30 HÄGERSTEN. Om de registrerade uppgifterna inte är riktiga eller om de är ofullständiga kan du kräva att få dem rättade.

Förvaring och borttagning 

Enligt personuppgiftslagen ska uppgifter som inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de lagras tas bort. Bring lagrar personuppgifter om kunder enligt vid var tid gällande lagstiftning.

GDPR - General Data Protection Regulation

Du finner information om vårt arbete kring GDPR samt integritetspolicys relaterade till detta här.