Så skapar du kundnummergrupper i Mybring

Så skapar du kundnummergrupper i Mybring

Om ditt företag har flera kundnummer hos Bring kan du spara tid med kundnummergrupper. Genom att slå ihop kundnummer i en eller flera kundnummergrupper får du enkelt en samlad bild av alla sändningar.

Svartvit bild på laptop med Mybring på skärmen

Skapa en kundnummergrupp

  1. Klicka på "Min profil" i rullgardinsmenyn bakom ditt namn längst upp till höger i Mybring.
  2. Välj "Grupperade kundnummer" och klicka på “Ny grupp”.
  3. Skriv in önskat namn på kundnummergruppen och välj vilken typ av tjänst som gruppen ska gälla för.
  4. Välj de kundnummer som du vill lägga till genom att klicka på dem i listan till vänster. Klicka på "Spara grupp" när du är färdig.

När du har sparat en kundnummergrupp kan du ta ut rapporter, skapa prenumerationer, använda dashboard, få översikt över volymer och kostnader och se kundtjänstärenden för alla kundnummer i gruppen samtidigt. Detta gör du enkelt genom att välja gruppens namn i rullgardinsmenyn med kundnummer.

Observera att du inte kan blanda konverterade och icke-konverterade kundnummer i samma grupp och att du måste ha rättigheten "Finansiella upplysningar" för alla kundnummer i en grupp om du vill ta ut ekonomirapporter med den.