Så skapar du bulkdokument i Mybring

Oavsett om du använder Mybring Booking eller andra beställningslösningar kan du snabbt skapa bulkdokument för gränsöverskridande transporter i Mybring. Du får en enkel översikt över genererade dokument i historiken.

Svart-vit bild på laptop, på skärmen visas Mybring

Skapa ett CMR/fraktbrev för Business Pallet

 1. Klicka på "Beställning" och välj "Bulkdokument".
 2. Välj "Pallet only CMR". 
 3. Fyll i information om avsändare, mottagare och upphämtningsdatum och eventuellt antal tulldokument. Ange antal Business Pallets och deras package ID. 
 4. Klicka på "Generera PDF". Du hittar CMR/fraktbrevet du skapat överst i historiken. 

Om du beställer dina Business Pallets genom Mybring skapas CMR/fraktbrevet automatiskt. Du hittar dokumentet på bekräftelsesidan efter slutförd beställning. 

Skapa CMR/fraktbrev + routingetikett för bulksplit-pallar

 1. Klicka på "Beställning" och välj "Bulkdokument".
 2. Välj "Skapa ny"
 3. Fyll i information om avsändare, terminal i ankomstlandet och upphämtningsdatum och eventuellt antal tulldokument. Ange antal bulksplit-pallar samt typ och vikt. 
 4. Om du skickar både bulksplit-pallar och Business Pallet kan du också lägga till dina Business Pallet-sändningar. Ange antal och package ID. 
 5. Klicka på "Generera PDF". Du hittar CMR/fraktbrevet + routingetiketten du skapat överst i historiken. 

Reservera ett CMR-/fraktbrevs-ID för senare bruk

 1. Klicka på "Beställning" och välj "Bulkdokument".
 2. Välj "Reservera nummer". Ange avsändarland och klicka på "Reservera nummer". 
 3. Vid en senare tidpunkt, när du är redo att skapa ditt CMR/fraktbrev, logga in i Mybring, klicka på "Beställning" och välj "Bulkdokument".  Under "Reserverade CMR-nummer", klicka på "Skapa fraktbrev". 
 4. Fyll i information om avsändare, terminal i ankomstlandet och upphämtningsdatum och eventuellt antal tulldokument. Ange antal bulksplit-pallar samt typ och vikt. 
 5. Om du skickar både bulksplit-pallar och Business Pallet kan du också lägga till dina Business Pallet-sändningar. Ange antal och package ID. 
 6. Klicka på "Generera PDF". Du hittar CMR/fraktbrevet + routingetiketten du skapat överst i historiken.