Så importerar och exporterar du kontakter till och från Mybring

Om du administrerar kontakter i två system, ett i Mybring och ett lokalt hos dig, kan du enkelt exportera och importera kontakter mellan dessa system.

Svartvit bild på laptop med Mybring på skärmen

Importera kontakter till Mybring

  1. Klicka på "Beställning" och välj "Adressbok".
  2. Gå till "Importera kontakter" och ladda ner mallen.
  3. Fyll i kontakterna som du vill importera till Mybring i mallen. När du är färdig och redo att importera kontakterna klickar du på "Välj fil" för att ladda upp filen med kontakter.

Dina kontakter har nu importerats till adressboken i Mybring.

Exportera kontakter från Mybring

  1. Klicka på "Beställning" och välj "Adressbok".
  2. Markera de kontakter som du vill exportera från Mybring. Kryssa för rutorna till vänster eller kryssa för "Välj alla" om du vill exportera hela adressboken. 
  3. Klicka på "Ladda ner". 

Du får nu en Excel-fil med de valda kontakterna.