Så tar du ut rapporter i Mybring

Så tar du ut rapporter i Mybring

I Mybring kan du ta ut en rad rapporter för dina paket- och godssändningar och få full kontroll över din logistik. Vi erbjuder olika rapporter inom kategorierna "Status", "Kvalitet och avvikelse", "Ekonomi" och "Klimat och miljö".

Svartvit bild på laptop med Mybring på skärmen

Ta ut en rapport

  1. Klicka på "Rapporter" och välj "New report". 
  2. Välj det kundnummer eller den kundnummergrupp som du vill ta ut rapporten för och välj rapportkategori "Status", "Quality and deviation", "Economy" eller "Environment". 
  3. Klicka på den rapport som är aktuell för dig. Ange perioden som du vill ta ut rapporten för och klicka på "Create report". 
  4. Nu ser du rapporten. Anpassa informationen som du vill ha med genom att lägga till och ta bort kolumner under "Change columns".
  5. Om du vill ladda ner rapporten klickar du på "Download" längst upp till höger i tabellen och väljer önskat format (PFD, Excel, XML eller komprimerad XML-fil (zip)).
  6. Om du vill söka och filtrera i rapporten du ser på skärmen klickar du på "Show search". Du får nu upp ett sökfält för varje kolumn i rapporten.  Ange sökvärde i det aktuella fältet och klicka på "Search".

Observera att rapporten "Specificerad faktura" tas ut via Fakturaarkivet i Mybring.