Så ser och skapar du kundtjänstärenden direkt från spårning i Mybring

I Mybring kan du se och skapa kundtjänstärenden direkt från spårningsvyn. Se om det redan finns kundtjänstärenden för sändningen, undvik att skapa dubbletter och hitta snabbt den information du behöver för att ge dina kunder bra kundservice.

Svartvit bild på laptop med Mybring på skärmen

Se kundtjänstärenden för sändningen som du spårar

  1. Klicka på "Spårning" och leta upp sändningen. Kundtjänstärenden som skapats för sändningen listas i spårningsvyn med varsitt ärendenummer.
  2. Klicka på ärendenumret för det kundtjänstärende som du vill se status för. Nu ser du detaljerna för det valda ärendet. 

Skapa nya kundtjänstärenden för sändningen du spårar

  1. Klicka på "Spårning" och leta upp sändningen.
  2. Klicka på "Skapa kundtjänstärende". När du skapar ett kundtjänstärende direkt från spårning är sändningsnumret redan ifyllt. Fyll i resten av formuläret så detaljerat som möjligt. 
  3. Om du vill få uppdateringar om ärendet via e-post kryssar du för "Prenumerera på ärendeuppdateringar".
  4. Klicka på "Skapa ärende".

När ärendet skickats in får du en bekräftelse på att ärendet har skapats. Du kan också se det i ärendelistan.

För att se och skapa kundtjänstärenden direkt från spårningsvyn måste din Mybring-användare ha rättigheten "Kundservice" på kundnumret som sändningen beställts med. Rättigheten ges av administratören för kundnumret eller av Mybrings kundservice.