Kvalitets- och avvikelserapporter i Mybring

Kvalitets- och avvikelserapporter i Mybring

Med Mybrings kvalitets- och avvikelserapporter får du en översikt över leveranskvalitet och avvikelser: faktisk mot förväntad leveranstid och avvikelser i produktion – från saknat förhandsmeddelande till returnerad till avsändare. Vilka rapporter som är tillgängliga för dig beror på vilka kundnummer som är kopplade till din användare.

Svartvit bild på laptop med Mybring på skärmen

Paketkunder i Norge 

Du som skickar norska pakettjänster har tillgång till dessa rapporter:

 • Leveranskvalitet: visar faktisk mot förväntad leveranstid.
 • Returnerad till avsändare: visar vilka sändningar som har gått i retur.
 • Saknar förhandsmeddelande: visar vilka sändningar som Bring har tagit emot utan EDI-meddelande.
 • Leveransförsök: visar sändningar som man försökt leverera till mottagaren utan att lyckas.
 • Trolig försening: visar sändningar där leverans till mottagaren troligen försenas sett till Brings vägledande leveranstider.
 • Kundfel: visar vilka sändningar som har streckkodsfel.

Paketkunder i Norden 

Du som skickar nordiska pakettjänster har tillgång till dessa rapporter:

 • Leveranskvalitet: visar faktisk mot förväntad leveranstid.
 • Returnerad till avsändare: visar vilka sändningar som har gått i retur.
 • Saknar förhandsmeddelande: visar vilka sändningar som Bring har tagit emot utan EDI-meddelande.
 • Leveransförsök: visar sändningar som man försökt leverera till mottagaren utan att lyckas.
 • Adresskvalitet: visar Företagspaket-sändningar med fel postnummer i mottagarens adress. Bring försöker korrigera felet och leverera paketen.
 • Kundfel: visar vilka sändningar som har streckkodsfel.

Stycke- och partigodskunder i Norge 

Du som skickar stycke- och partigods i Norge har tillgång till dessa rapporter:

 • Leveranskvalitet: visar faktisk mot förväntad leveranstid.
 • Leveransförsök: visar sändningar som man försökt leverera till mottagaren utan att lyckas.