Kvalitets- och avvikelserapporter i Mybring

Kvalitets- och avvikelserapporter i Mybring

Med Mybrings kvalitets- och avvikelserapporter får du en översikt över leveranskvalitet och avvikelser: faktisk mot förväntad leveranstid och avvikelser i produktion – från saknat förhandsmeddelande till returnerad till avsändare. Vilka rapporter som är tillgängliga för dig beror på vilka kundnummer som är kopplade till din användare.

Svart-vit bild på laptop, på skärmen visas Mybring

Paketkunder i Norge 

Du som skickar norska pakettjänster har tillgång till dessa rapporter:

 • Leveranskvalitet: visar faktisk mot förväntad leveranstid.
 • Returnerad till avsändare: visar vilka sändningar som har gått i retur.
 • Saknar förhandsmeddelande: visar vilka sändningar som Bring har tagit emot utan EDI-meddelande.
 • Leveransförsök: visar sändningar som man försökt leverera till mottagaren utan att lyckas.
 • Trolig försening: visar sändningar där leverans till mottagaren troligen försenas sett till Brings vägledande leveranstider.
 • Kundfel: visar vilka sändningar som har streckkodsfel.

Paketkunder i Norden 

Du som skickar nordiska pakettjänster har tillgång till dessa rapporter:

 • Leveranskvalitet: visar faktisk mot förväntad leveranstid.
 • Returnerad till avsändare: visar vilka sändningar som har gått i retur.
 • Saknar förhandsmeddelande: visar vilka sändningar som Bring har tagit emot utan EDI-meddelande.
 • Leveransförsök: visar sändningar som man försökt leverera till mottagaren utan att lyckas.
 • Adresskvalitet: visar Företagspaket-sändningar med fel postnummer i mottagarens adress. Bring försöker korrigera felet och leverera paketen.
 • Kundfel: visar vilka sändningar som har streckkodsfel.

Stycke- och partigodskunder i Norge 

Du som skickar stycke- och partigods i Norge har tillgång till dessa rapporter:

 • Leveranskvalitet: visar faktisk mot förväntad leveranstid.
 • Leveransförsök: visar sändningar som man försökt leverera till mottagaren utan att lyckas.