Så undviker du returer med rapporten "Inte hämtad på utlämningsställe" i Mybring

Med rapporten "Inte hämtad på utlämningsställe" får du en enkel översikt över vilka sändningar som legat på utlämningsstället länge så att du kan följa upp mottagarna själv och undvika returkostnader och förlorade intäkter. Rapporten är tillgänglig för norska och nordiska pakettjänster.

Svartvit bild på laptop med Mybring på skärmen

När en sändning legat på ett utlämningsställe i två veckor utan att hämtas ut skickas den tillbaka till dig som avsändare (OBS! Sändningar till paketautomatiI Finland har en veckas liggtid). Detta leder till att:

  • Du påförs en returkostnad
  • Du eventuellt mister potentiella intäkter från försäljningen

Mottagaren får flera aviseringar från Bring om att hämta ut sändningen som ligger på utlämningsstället. Med rapporten "Inte hämtad på utlämningsställe" får du också möjlighet att följa upp mottagarna själv. Observera att liggtiden är längre än två veckor i juli och december.

Ta ut rapporten "Inte hämtad på utlämningsställe"

  1. Klicka på "Rapporter" och välj "Ny rapport". 
  2. Välj det kundnummer eller den kundnummergrupp som du vill ta ut rapporten för.
  3. Under "Status", välj "Not collected at pickup point". Ange perioden som du vill ta ut rapporten för och klicka på "Create report". 
  4. Nu ser du rapporten. Anpassa informationen som du vill ha med genom att lägga till och ta bort kolumner under "Change columns". Det kan vara en god idé att ha med kolumnen "Pickup code" i den här rapporten om du ska påminna mottagarna.
  5. Om du vill ladda ner rapporten klickar du på "Download" längst upp till höger i tabellen och väljer önskat format (PFD, Excel, XML eller komprimerad XML-fil (zip)). 
  6. Om du vill söka och filtrera i rapporten du ser på skärmen klickar du på "Show search". Du får nu upp ett sökfält för varje kolumn i rapporten.  Ange sökvärde i önskat fält och klicka på "Search".