Så använder du adressboken i Mybring

Med Mybrings adressbok effektiviserar du dina beställningsprocesser genom att snabbt slå upp kontakten som du ska använda när du beställer. Spara, söka efter, importera/exportera in och ut ur Mybring och dela kontakter med dina kollegor.

Svartvit bild på laptop med Mybring på skärmen

En lista

I Mybring är alla kontakter sparade i en och samma lista. På så sätt slipper du hantera separata adresslistor för avsändare och mottagare – en och samma kontakt kan trots allt vara både avsändare och mottagare. 

Sökningar

Du kan enkelt söka efter specifika kontakter i adressboken. Sök på namn, adress, postnummer, ort, land, e-postadress, telefonnummer, kontaktperson, kundnummer eller kundnamn.

Använd kontakter effektivt när du beställer

När du ska göra en täckningssökning under "Beställning" kan du snabbt hitta kontakten du ska använda. Du väljer själv om du vill söka på namn, adress, postnummer, ort, e-postadress, telefonnummer eller kontaktperson. Genom att söka efter och använda kontakter som avsändare och/eller mottagare när du beställer sparar du tid eftersom uppgifterna är ifyllda när du kommer till sidan för avsändare och mottagare.