Om Bring

Bring löser vardagslogistiken åt små och stora verksamheter i hela Norden. Hos oss får du hjälp med allt från e-handel till läkemedelstransporter. Vi hanterar paket, bud och gods, och kan lagerhålla dina varor. För dina kunder kan vi installera den beställda tvättmaskinen, bära in och montera den nyinköpta soffan. En Bringleverans ger er konkurrensfördelar.

Norden är vår hemmamarknad. I Sverige har vi stark närvaro och god leveranskapacitet, till er eller direkt till era kunder. Från vår nordiska bas hjälper vi er vidare med logistik till eller från övriga världen oavsett trafikslag.

Vi är omkring 13000 medarbetare som arbetar för din verksamhet utifrån tydliga värderingar: ärlighet, mod, öppenhet, samarbete och respekt.

 

Vårt hållbarhetsarbete

Som en stor logistikaktör i Norden är det viktigt att ta ansvar och att arbeta aktivt med åtgärder som reducerar miljöpåverkan. Utifrån miljövisionen att ”arbeta målinriktat för en miljöeffektiv drift och hållbar utveckling – som bidrar till att göra oss till världens mest framtidsinriktade post och logistikkoncern”- försöker vi ständigt hitta nya sätt att förbättra vår miljöprestanda på.

Vår koncerns övergripande miljömål är att senast år 2025 använda endast förnybar energi till våra fordon och fastigheter. För att nå detta högt ställda mål måste vi arbeta brett med olika klimatsmarta lösningar.

Vår koncern

Bring är en del av Posten Norge-koncernen, den fjärde största post- och logistikaktören i Norden. Vi är ett stort och kompetent lag med omkring 13 000 medarbetare.

Posten och Brings vision är att göra vardagen enklare och världen mindre. Vi ska förenkla och öka värdet för handel och kommunikation för människor och verksamheter i Norden.

Socialt engagemang

Sedan 2018 är vi beredskapspartner till svenska Röda Korset och hjälper på så sätt till att öka den civila beredskapen när samhällets resurser inte räcker till och behöver förstärkas.

Etiska riktlinjer

De etiska riktlinjerna i Posten Bring AS utgår från koncernens värdegrund och bildar normen för vad som anses vara gott och ansvarsfullt beteende.

Våra etiska riktlinjer utgör normen för gott och ansvarsfullt uppträdande, och gäller för alla anställda i koncernen. Riktlinjerna beskriver vår kultur och samspelet mellan varandra och vår omgivning.

Koncernen ska präglas av en hög etisk standard och en öppen företagskultur. Det uppmuntras att diskutera etiska dilemman på arbetsplatsen.