Om Bring

Bring löser vardagslogistiken för både företag och privatpersoner i hela Norden.

Vi vill vara det självklara valet för dig som handlar på nätet. Därför levererar vi precis som du vill ha det – direkt till din dörr, även om du inte är hemma, till ett paketombud eller i en av våra paketboxar. Vi förstår vikten av en sömlös och pålitlig leveransupplevelse och strävar efter att göra varje leverans enkel, snabb och smidig.

Bring hanterar även en mängd olika logistikbehov; från paket, bud och gods till lagerhållning av varor. Oavsett om du driver en liten verksamhet eller en stor företagsstruktur, erbjuder vi skräddarsydda lösningar som täcker allt från e-handel till läkemedelstransporter. För dina kunder kan vi installera den beställda tvättmaskinen, bära in och montera den nyinköpta soffan. En Bringleverans ger er konkurrensfördelar.

Norden är vår hemmamarknad. I Sverige har vi stark närvaro och god leveranskapacitet, till er eller direkt till era kunder. Från vår nordiska bas hjälper vi er vidare med logistik till eller från övriga världen oavsett trafikslag.

Vi är omkring 13000 medarbetare som arbetar för din verksamhet utifrån tydliga värderingar: ärlighet, mod, öppenhet, samarbete och respekt.

Vårt hållbarhetsarbete

Som en stor logistikaktör i Norden är det viktigt att ta ansvar och att arbeta aktivt med åtgärder som reducerar miljöpåverkan. Utifrån miljövisionen att ”arbeta målinriktat för en miljöeffektiv drift och hållbar utveckling – som bidrar till att göra oss till världens mest framtidsinriktade post och logistikkoncern”- försöker vi ständigt hitta nya sätt att förbättra vår miljöprestanda på.

Bring har som ambition att bli elektriska på paketleveranser med lätt lastbil i hela Sverige under 2027. Vi har en tydlig plan för att nå detta:

  • 50% av paketleveranserna med lätt lastbil ska vara eldrivna i Stockholm, Göteborg och Malmö år 2024.
  • 100% av paketleveranserna med lätt lastbil ska vara eldrivna Göteborg och Malmö år 2025.
  • 100% av paketleveranserna med lätt lastbil ska vara eldrivna i hela Sverige år 2027 (alla orter, inte bara egna).

Dessutom behåller vi samma andel HVO som idag på last mile, samtidigt som vi ökar fokus på fossilfria korridorer med HVO i linjetrafiken.

För att nå dessa mål måste vi arbeta brett med olika klimatsmarta lösningar.

Vår koncern

Bring är en del av Posten Norge-koncernen, den fjärde största post- och logistikaktören i Norden. Vi är ett stort och kompetent lag med omkring 13 000 medarbetare.

Posten och Brings vision är att göra vardagen enklare och världen mindre. Vi ska förenkla och öka värdet för handel och kommunikation för människor och verksamheter i Norden.

Socialt engagemang

Sedan 2018 är vi beredskapspartner till svenska Röda Korset och hjälper på så sätt till att öka den civila beredskapen när samhällets resurser inte räcker till och behöver förstärkas.

Etiska riktlinjer

De etiska riktlinjerna i Posten Bring AS utgår från koncernens värdegrund och bildar normen för vad som anses vara gott och ansvarsfullt beteende.

Våra etiska riktlinjer utgör normen för gott och ansvarsfullt uppträdande, och gäller för alla anställda i koncernen. Riktlinjerna beskriver vår kultur och samspelet mellan varandra och vår omgivning.

Koncernen ska präglas av en hög etisk standard och en öppen företagskultur. Det uppmuntras att diskutera etiska dilemman på arbetsplatsen.