Så får du en översikt över dina volymer och kostnader i Mybring

Så får du en översikt över dina volymer och kostnader i Mybring

Med översiktssidan i Mybring får du snabbt en överblick över antal sändningar och kostnader i ett enkelt visuellt gränssnitt. Översikten är tillgänglig för norska och nordiska pakettjänster samt gods i Norge.

Svartvit bild på laptop med Mybring på skärmen

Få en översikt över volym och kostnader på förstasidan

  1. Gå till "Fakturerade volymer och kostnader" på förstasidan.
  2. Välj det kundnummer eller den kundnummergrupp och tidsperiod som du vill se totala volymer och kostnader för.

Översikten går upp till två år tillbaka i tiden och. Gå till "Rapporter" om du vill se hela två år tillbaka i tiden eller fördelat ner på tjänstenivå. 

Få en översikt över volymer och kostnader via "Rapporter"

  1. Klicka på "Rapporter" och välj "Fakturerade volymer och kostnader". 
  2. Välj det kundnummer eller den kundnummergrupp och tidsperiod som du vill se volymer och kostnader för. 

För att filtrera på specifika tjänster kryssar du av "All services" och kryssar för de tjänster du vill se en översikt över. Du kan enkelt ladda ner översikten i Excel genom att trycka på "Download spreadsheet".