Vad betyder egentligen leveranser med mindre miljöpåverkan?

Vad betyder egentligen leveranser med mindre miljöpåverkan?

Här berättar vår hållbarhetschef Catherine Löfquist om det, och om några av våra spännande miljöprojekt som är på gång.

En Bringbil står vid höghus med träd runtom.
Publicerad 2019-08-12 Senast uppdaterad 2023-07-28

Redan 2025 är målet att vi endast ska använda förnybar energi till våra fordon och fastigheter. Vilka är utmaningarna och möjligheterna i arbetet för en fossilfri fordonsflotta?

- Det är tillgången och priset på förnybart bränsle. E-handeln och de ökade behoven av hemleveranser ställer också ökade krav på att vi måste producera på ett hållbart sätt som möter förväntningarna hos slutkonsumenten, säger Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring.

Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring
Catherine Löfquist

- Den digitala utvecklingen skapar många nya möjligheter för oss att tänka klimatsmart, men vi ser också över vår affärslogik genom att skapa nya samarbeten som är branschöverskridande.

Ett fint exempel på det är vårt samarbete med Ragn-Sells, Stockholms stad och Vasakronan under konceptet Älskade stad. Där samlastar vi leveransen av paket med returer av torrt avfall i en specialbyggd el-trailer. Vi började i Stockholms innerstad men har nu utökat konceptet till tre andra städer; Oslo, Malmö och Trondheim.

Vilket är det mest spännande projekt som ni på Bring jobbar med just nu?

- Vi jobbar med många spännande projekt, speciellt inom elektrifiering och elbilar. Specifikt kan vi nämna den investering vi har gjort i elvägsföretaget Elonroad, som tillverkar sladdlös laddning av fordon från en skena i vägen. Vi ser utveckling av elvägar som en viktig pusselbit i elektrifieringen av vår fordonsflotta, och även utvecklingen av smartare stationär laddning. Vi ser därför fram emot det pilotprojekt som vi ska genomföra tillsammans med Elonroad där vi testar sladdlös laddning av lastbilar vid lastkaj påvåra terminaler i Stockholm och Trondheim, säger Catherine.

Vad innebär det egentligen att "det är summan av allt som betyder något”?

- Med ”summan av allt” menar vi att alla bidrag till att arbeta för en grönare vardag räknas och är viktiga. För om vi alla ställer om i det lilla så har vi kommit en bra bit på väg! Vi ska ta ansvar för att göra leveransen så grön som möjligt, men det kräver också att våra kunder och mottagare ställer krav och gör aktiva val av miljösmarta alternativ, förklarar Catherine.

När vi tillsammans gör detta blir det också lättare att ställa krav på politiker och näringsliv att möjliggöra en snabbare omställning till förnybara drivmedel.

Om du fick välja ut ett konkret miljötips, vad skulle det vara?

- Tänk på att även det du äter påverkar miljön. Köttproduktion har stor miljöpåverkan - varför inte börja med en köttfri dag i veckan? Eller kanske flera?

Vill du veta mer?