Vägen framåt på fossilfritt drivmedel

Vägen framåt på fossilfritt drivmedel

De senaste åren har varit tuffa ekonomiskt för både privatpersoner och företag. E-handeln har minskat men det är fortsatt många som beställer produkter från nätet. På Bring har vi haft en enorm tillväxt de senaste åren, samtidigt som vi har arbetat väldigt målinriktat med vårt klimatarbete.

Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring, står leende framför en elektrisk Bring lastbil
Publicerad 2024-02-23 Senast uppdaterad 2024-03-15

- Hållbarhet är en superviktig fråga för oss, speciellt i dessa tider. På Bring har vi sedan flera år inlett ett omställningsarbete mot att minska negativ påverkan på miljön. Inte bara för transportledet utan som helhet där även lager, fastigheter och terminaler räknas in, säger Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring.

Enorm tillväxt

Idag får 6 miljoner svenskar sina paket levererade med fossilfritt drivmedel via oss. Sedan 2012 har vår koncern Posten Bring AS minskat sina utsläpp med 62 procent samtidigt som vi har varit med om en enorm tillväxt.

- En viktig pusselbit är att räkna in alla transporter, såväl den långväga linjetrafiken som sista milen. Här är el och elektrifiering av transporter framtiden. Biobränslen är också viktigt – speciellt för de befintliga fordonen. Att arbeta med både elektrifiering och biobränsle gör att vi kan hålla hög fart på omställningsarbetet, säger Catherine.

För logistikföretag handlar det inte bara om transporter, vi arbetar även med energieffektivisering i fastigheter och terminaler till exempel genom solceller och packmaskiner som minimerar luft i paketen.

4,25- regeln

För att lyckas med större hållbara förändringar behöver hela samhället dra åt samma håll. Politiker behöver stötta och leda med modiga beslut. Ett exempel på det är nya 4,25-regeln, ett undantag från EU som bygger på att om du har en el- eller gasdriven lätt lastbil som körs på B-körkort går det att tillgodoräkna förlorad vikt för last på grund av det tyngre batteriet eller gastank.

Så med 4,25-regeln går det att köra en lätt el- eller gasdriven lastbil med tyngre last på B-körkort upp till 4,25 ton. Den nya regeln gör också att det går att lasta fler paket på en transport vilket ger färre fordon på vägarna.

- 4,25-regeln är otroligt viktig för att elektrifieringen verkligen ska kunna ta fart i Sverige. Detta är sedan länge infört i Norge med mycket god erfarenhet. Nuvarande regering har låtit Trafikverket ta fram en pilot för 4,25 som träder i kraft första juli – otroligt positivt för elektrifieringen!

En inzooming på en Bringbil som det står "100% elektrisk - naturligtvis" på

Tänka nytt och samarbeta

Att hitta vägar framåt kan också handla om att tänka nytt och annorlunda. Vi är därför med och investerar i olika startups som driver mot en mer hållbar utveckling. Här kan det handla om nya laddlösningar eller om att hyra saker i stället för att köpa nya.

- Vi behöver hela tiden se över hur det går att arbeta smartare och använda resurser som redan finns. Här är samarbete nyckeln. Som exempel är vi med i ett samarbete som heter Älskade stad och som bidrar till mindre trafik, buller och CO2-utsläpp i stadskärnorna. Vi är också beredskapspartner till Röda Korset, vilket innebär att vi lagrar deras krismaterial och de stöttar oss med utbildning i första hjälpen och krishantering. Transporter är ju samhällets ryggrad och det här är ett sätt för Bring att vara en del av beredskapssamhället, avslutar Catherine.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

En leveranskedja med så liten klimatpåverkan som möjligt skapas först när vi är många som hjälps åt.

Dela artikel