Typ av fordon för leveransen

Vi informerar mottagarna om leveransen sker med elbil eller fossilfritt bränsle

Via vårt digitala gränssnitt får mottagarna information om vilken typ av fordon som deras bud- eller hemleverans körs med.

En Bring budbil står vid ett höghus
Publicerad 2020-07-02 Senast uppdaterad 2023-09-07

Vår koncern har ett övergripande miljömål som är godkänt av SBTi (Science Based Target initiative) och som är i linje med Paris-avtalet. Målet för Sverige, Danmark och Finland är att vi senast år 2025 endast ska använda förnybar energi i våra fordon och fastigheter.

Som en del i detta har vi utvecklat en lösning där vi är helt transparanta med våra mottagare vilken typ av fordon som levererar deras varor.

Via vårt digitala gränssnitt kan mottagarna inte bara följa sin bud- eller hemleverans i realtid, men även se vilken typ av fordon som vi levererar med. Om fordonet går på el eller fossilfritt bränsle.

– Det är bra att vi kan informera våra mottagare om vilken påverkan på klimatet just deras leverans har. Det har länge efterfrågats att vi ska kunna visa när leveranserna körs med fossilfritt bränsle eller el, säger Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring. 

 

Leverans från Bring i gränssnittet.png
En skärmbild från gränssnittet som visar med vilken typ av fordon paketet levereras
Dela artikel