Typ av fordon för leveransen

Vi informerar mottagarna om leveransen sker med elbil eller fossilfritt drivmedel

Via vårt digitala gränssnitt får mottagarna information om vilken typ av fordon som deras bud- eller hemleverans körs med.

En Bring budbil står vid ett höghus
Publicerad 2020-07-02 Senast uppdaterad 2024-03-15

Vår koncern Posten Bring AS har ett övergripande miljömål att vi innan 2040 är slut ska nå netto noll i hela verksamheten. Målet för Sverige är att vi ska bli helt elektriska på paketleveranser med lätt lastbil i hela Sverige under 2027. Idag levererar vi med fossilfritt drivmedel till 6 miljoner svenskar

Som en del i detta har vi utvecklat en lösning där vi är helt transparanta med våra mottagare vilken typ av fordon som levererar deras varor.

Via vårt digitala gränssnitt kan mottagarna inte bara följa sin bud- eller hemleverans i realtid, men även se vilken typ av fordon som vi levererar med. Om fordonet går på el eller fossilfritt bränsle.

– Det är bra att vi kan informera våra mottagare om vilken påverkan på klimatet just deras leverans har. Det har länge efterfrågats att vi ska kunna visa när leveranserna körs med fossilfritt bränsle eller el, säger Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring. 

 

Leverans från Bring i gränssnittet.png
En skärmbild från gränssnittet som visar med vilken typ av fordon paketet levereras
Dela artikel