Bästa tips för en hållbar transportupphandling

Våra bästa tips för en hållbar transportupphandling

Vad är viktigt att tänka på när du vill göra en hållbar transportupphandling?

Natur

Det är många faktorer att ta hänsyn till för den som vill göra en hållbar transportupphandling. Det gäller att tänka till, för det som vid första anblicken verkar vara bäst kan kosta mest både för miljön och plånboken. 

Vår hållbarhetschef Catherine Löfquist delar här med sig av sina 9 bästa tips för en hållbar transportupphandling:

  1. Säkerställ att du har all information som du behöver. Se till att transportunderlaget innehåller exempelvis ruttplanering, tider, stopp etc.  
  2. Ha en tät dialog med tilltänkta leverantörer, helst i ett tidigt skede. Checka av vilka möjligheter som finns, vart skulle man kunna tänka nytt? Exempelvis för drivmedel, tidsfönster, transportslag etc. 
  3. Var öppen för att låta andra samköra sitt gods i dina upphandlade volymer, det ger effekt både ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv. 
  4. Ställ krav på att kvalitén är av hög klass. Att göra rätt kostar både mindre för miljön och plånboken. 
  5. Det är viktigt att tänka långsiktigt. Ställ gärna tuffa och långsiktiga krav på andel förnybart (ej bränsletyp). Vi rekommenderar trappsteg - att man börjar på en nivå och sen ökar. 
  6. Säkerställ att du har god kännedom om underleverantörerna. Dvs. att du tar ansvar för hela kedjan. 
  7. Ställ krav på en löpande dialog under uppdraget, där båda parter ska bidra till att minska påverkan på miljön. 
  8. Glöm inte att det bästa är hög fyllnadsgrad av gods och att ej körda kilometer är det bästa ur ett miljöperspektiv. 
  9. Till sist rekommenderar vi att ni har en tät uppföljning och säkerställer en kontinuerlig rapportering.

Vill du läsa mer om vårt miljöarbete?

Vår koncern har ett övergripande miljömål att vi innan 2040 är slut ska nå netto noll i hela verksamheten. I Sverige ska vi bli 100% elektriska på paketleveranser med lätt lastbil i hela Sverige under 2027.

Dela artikel