10 tips för en hållbar transportupphandling

Vad är viktigt att tänka på när du vill göra en hållbar transportupphandling?

Det är många faktorer att ta hänsyn till för den som vill göra en hållbar transportupphandling. Det gäller att tänka till, för det som vid första anblicken verkar vara bäst kan kosta mest både för miljön och plånboken.

10 tips för en hållbar transportupphandling

  1. Kräv in statistik och information från din nuvarande leverantör för att skaffa dig en tydlig bild av uppdraget.
  2. Tänk på att höga viten/ skadeståndskrav kan avskräcka anbudsgivarna, se relevanta krav för NSAB 2015.
  3. Ha en kontinuerlig dialog, fokus på hållbarhet och miljö, med olika leverantörer.
  4. Om möjligt, tillåt transportören att köra andra kunders gods i dina upphandlade volymer, det ger effekt både ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv.
  5. Ställ krav på att godset levereras på rätt plats och tid. För att göra det mer kostnads- och resurseffektivt, föreslå ett större tidsfönster (om det är möjligt).
  6. Förbered ett tydligt underlag gällande volym och lagring. Du möjliggör därmed en mer korrekt prisangivelse och minskar risken för att anbudsgivaren tvingas ta höjd i sin prissättning.
  7. Ställ miljökrav, fokusera hellre på den procentuella andelen miljöbränsle än antalet fordon.
  8. Om du har behov av en terminal, tänk på att det oftast är mer hållbart att använda en närliggande befintlig terminal än att bygga en helt ny i kommunen. Leverantören kan komma med alternativa förslag för att uppnå bästa, hållbara lösning.
  9. Låt transportören växa in i uppdraget. Ställ krav på att leverantören ska öka antalet miljöfordon varje år alternativt höja andelen fordon med förnyelsebara bränslen. Grundkravet kan vara att fordon inte ska vara äldre än 3 år, att det ska vara Euro 5 eller liknande.
  10. Tänk på att allt för höga krav kan medföra ett högre pris på grund av de investeringar leverantören tvingas ta.
Dela artikel