Bring är beredskapspartner till Röda Korset

Bring är beredskapspartner till Röda Korset

Svenska Röda Korset har ett mandat från Sveriges regering att organisera det civila samhället för att öka beredskapen i landet. Sedan 2018 är Bring beredskapspartner till svenska Röda Korset och hjälper på så sätt till att öka den civila beredskapen när samhällets resurser inte räcker till och behöver förstärkas.

Ett exempel på detta är när vi tillsammans med Röda Korset kunde stötta räddningsarbetet vi de svåra skogsbränderna under sommaren 2018, där vi bidrog vi med transporter av förnödenheter till de drabbade i bland annat Ljusdal och Sveg.

Finns alltid i närheten

Vi har tusentals fordon som rullar på Sveriges vägar, dygnet runt, året om, från norr till söder och våra chaufförer är ofta de som passerar eller kommer fram till ett krisdrabbat område först. De har med andra ord en mycket speciell arbetsmiljö, vilket också gör dem till mycket lämpade volontärer vid kriser – oavsett om det är en större trafikolycka, en naturkatastrof eller något annat.

För oss är det självklart att vara en del av det samhälle vi verkar i. Att vara beredskapspartner innebär att vara en del av ett större sammanhang och att göra det man kan för att öka den civila beredskapen och göra skillnad – när den som mest behövs. För vår del innebär det att vi exempelvis kan erbjuda vårt logistiska nätverk, vår kunskap och våra erfarenheter som ett stöd när samhällets egna resurser inte räcker till.

Samarbetet mellan Bring och Svenska Röda Korset innebär att:

  • Bring lagerhåller materiel och utrustning (exempelvis Röda Korset-västar, filtar, ficklampor, tomma vattenbehållare och första hjälpen-utrustning) på åtta platser runt om i landet.
  • Att Bring transporterar materiel från lagerlokal till krisdrabbad plats
  • Att Brings personal utbildas inom första hjälpen och krisstöd.

Tryggare platser och intern stolthet

Att utbilda våra medarbetare i första hjälpen och som krisstödjare gör att våra arbetsplatser – vägarna, kontoren och terminalerna – blir tryggare platser. Men även de miljöer vi rör oss i privat blir säkrare. Att vara beredskapspartner till Röda Korset hjälper till att öka den civila beredskapen i samhället, något vi är stolta över att få bidra till.

Här kan du läsa mer om hur svenska Röda Korset agerar vid kriser i Sverige.