Vi producerar vår egna el med hjälp av solcellspaneler

924 solcellspaneler tar plats på terminalen i Göteborg.

Solceller på taket till terminalen i Göteborg

2700 kvm med solcellspaneler

Ett platt, ljust, tak är optimalt för solelsproduktion och 2018 monterades 924 solcellspaneler som motsvarar 2700 kvm på terminalens tak i Mölnlycke utanför Göteborg. Med maximal kapacitet kommer dessa solcellspaneler kunna generera ca 230 000 KWh per år, att jämföra med en genomsnittlig elförbrukning för en villa under ett år som är 15-20 000 kWh.

Under sommarmånaderna producerar solpanelerna mer än tillräckligt för att förse hela vår tempererade del med kyla.

Rätt riktning mot vårt miljömål för 2025

- Det är ett strålande resultat så här långt. Att vi lyckas producera vår egen el med solcellspanelerna känns helt rätt för framtiden och i rätt riktning mot vårt mål att endast använda oss av förnybar energi till fordon och fastigheter år 2025. Ser vi att detta fortsätter falla väl ut så kommer fler av våra terminaler stå på tur för att installera solpaneler, säger Jonas Olsson, fastighetschef på Bring i Sverige.

På terminalen finns flera tilltag för att minska energipåverkan, tex. sedan tidigare finns bergvärme installerat som lagrar överskottsvärmen från kylanläggningen nere i grunden för att värma upp fastigheten under vinterhalvåret. All belysning i fastigheten är LED och alla portar till lastbryggor har automatik så att vädertätningen sätts igång innan port öppnas. Allt för att spara energi.

Solcellspaneler på terminalen i Göteborg

 

Fakta om solceller

  • En solcell är en anordning bestående av halvledare (kisel) som fungerar som dioder. 
  • När solens strålar träffar dessa dioder uppstår en elektrisk ström i diodens backriktning. Varje enskild cell ger upphov till en ganska låg spänning därför seriekopplas solcellerna i solpaneler.
  • Dessa genererar solenergi. Elen omvandlas sedan till växelström i en växelriktare och kopplas in i den vanliga elcentralen och kan användas precis som all annan el.