Helt fossilfria i storstäderna

Kör på fossilfritt drivmedel i storstäderna

Alla våra bud, paket- och hemleveranser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping körs på helt fossilfritt drivmedel. De körs på el, biogas och hydrerad vegetabilisk olja (HVO). Dessutom kör vi på fossilfritt drivmedel i ytterligare 289 orter i Sverige.

Fossilfri budbil
Publicerad 2020-08-31 Senast uppdaterad 2024-03-13

Vårt övergripande miljömål för hela vår koncern Posten Bring AS är att vi innan 2040 är slut ska nå netto noll i hela verksamheten. Målet för Sverige är att vi ska bli helt elektriska på paketleveranser med lätt lastbil i hela Sverige under 2027. 

Idag körs alla bud- och hemleveranser fossilfritt med HVO, biogas, el eller via cykel från våra terminaler i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.

– Detta är ett stort steg i rätt riktning för oss. Samtidigt som vi närmar oss våra interna miljömål och bidrar till att skapa en bättre miljö i våra storstäder fortsätter vi att möta de viktiga och allt högre miljökrav som ställs av dagens kunder och konsumenter, säger Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring.

Catherine Löfquist
Catherine Löfquist

Leveranserna når mottagarna lika snabbt som tidigare, den enda skillnaden är att de nu går på fossilfritt drivmedel och därmed belastar miljön mindre. Vi har under många år arbetat med olika åtgärder för att minska belastningen på miljön och har sedan år 2012 lyckats sänka våra CO2-utsläpp med 62%.

– Vi verkar i en bransch som är en del av det stora problemet, men det innebär också att vi kan vara en del av lösningen. Genom att våga utmana oss själva, vara öppna för ny teknik, nya lösningar och samtidigt driva på våra kunder att ställa högre krav är vi övertygande om att vi kan få en mer hållbar leveranskedja. Tillsammans med våra kunder och mottagare kan vi skapa leveranser med mindre miljöpåverkan, säger Catherine.

Vill du läsa mer om hur vi jobbar med hållbarhet?

Besök vår miljösida.

Dela artikel