Fossilfria på 479 orter

Fossilfria på 479 orter

Nu erbjuder Bring fossilfria leveranser på 479 orter - en ökning med 134 nya orter sedan förra året. Det betyder att fler än fem miljoner svenskar nu kan få fossilfri leverans.

Bring chaufför med paket
Publicerad 2022-06-13 Senast uppdaterad 2024-03-07
Written by Matilda Adelborg

Nu blir våra paket- och hemleveranser på ytterligare 134 orter* fossilfria. Det handlar bland annat om Örebro, Eskilstuna, Linköping, och Borås. Leveranserna sker lika snabbt som tidigare på dessa orter, men de blir också grönare. Totalt handlar det om 5,2 miljoner svenskar som nu kan få fossilfria paket- och hemleveranser från oss. 

– Det här betyder att sex av tio leveranser är nu fossilfria. Även om det skett en stor ökning av antalet fossilfria orter på ett år, så slår vi inte av på takten utan vi siktar på att bli fossilfria på ytterligare 250 orter innan året är slut , säger Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring.

bringbil_laddas_på_terminal_3
Vi arbetar kontinuerligt med olika åtgärder för att minska våra utsläpp, bland annat med att minska bränsleförbrukningen, köpa in nya elbilar, samlasta gods och investera i smarta, gröna lösningar.

Under många år har vi arbetat med olika åtgärder för att minska sina utsläpp, och därmed belastningen på miljön. Det handlar bland annat om att minska bränsleförbrukningen, köpa in nya elbilar, samlasta gods och investera i smarta, gröna lösningar. 2016 var Bring det första logistikbolaget att köra med det förnyelsebara drivmedlet HVO i lätta lastbilar. 

100 % eldrivna paketleveranser inom tre år

Vi jobbar kontinuerligt med att minska belastningen på miljön. Koncernen har sedan 2012 reducerat sina utsläpp med 62 procent. Innan 2040 är slut ska Posten Bring AS nå netto noll i hela verksamheten. Det innebär att en minskning av utsläppen med 90-95 procent på 16 år.

För att nå dit krävs det förändringar i många delar av verksamheten, men transporterna står för allra högst utsläpp.

– För oss är det viktigt att se till alla delar av verksamheten när det gäller hållbarhet - men det är trots allt våra transporter som står för den största delen av våra utsläpp. Vi jobbar mycket med omställning till el, och så tittar vi ständigt på nya smarta lösningar, säger Catherine Löfquist.

Brings ambition är att bli elektriska på paketleveranser med lätt lastbil i hela Sverige under 2027. Vi har en tydlig plan för att nå detta:

  • 50% av paketleveranserna med lätt lastbil ska vara eldrivna i Stockholm, Göteborg och Malmö år 2024.
  • 100% av paketleveranserna med lätt lastbil ska vara eldrivna Göteborg och Malmö år 2025.
  • 100% av paketleveranserna med lätt lastbil ska vara eldrivna i hela Sverige år 2027 (alla orter, inte bara egna).
  • Vi behåller samma andel HVO som idag på last mile.
  • Vi ökar fokus på fossilfria korridorer med HVO i linjetrafiken.

*Med ort räknas en postort med fler än 250 invånare.

Dela artikel