Allt du inte visste att du ville veta om HVO

Här kommer nu äntligen guiden alla väntat på. Bring benar ut, svarar och förklarar vad HVO är och vad fossilfritt innebär.

Bring-chaufför tankar HVO
Publicerad 2022-04-25 Senast uppdaterad 2024-03-07
Written by Nina Danielson-Kienast

Detta är en artikel om HVO. ”HVO who?” undrar du. Ja, HVO, som i Hydrerade Vegetabiliska Oljor, såklart. Det där fossilfria man tankar bilar med. Större bilar och lastbilar, som de vi i Bring kör när vi levererar paket i olika delar av landet. I storstäderna går vi redan på el och snart också i fler orter. Men innan den omställningen sker behövs en bra lösning. Den heter HVO.

HVO – eller HVO100 som Bring använder – kommer alltså inte från fossila källor, som vanlig diesel och bensin, men från 100 procent förnybar och fossilfri diesel. En råvara som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären.

Så när vi pratar om fossilfria last mile-leveranser, är det just detta drivmedel våra fordon matas med.

Vad består HVO100 av då?

Jo, det framställs genom vätebehandling av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter. Resultatet blir ett drivmedel med en kemisk sammansättning identisk med vanlig fossil diesel och kan därför ersätta det fullt ut. Med andra ord: Ren HVO100 kan alltså användas i vanliga dieselmotorer och är godkänd för samtliga fordon av marknadens ledande motortillverkare.

Bringlastbil
Sedan 2012 har vi reducerat våra CO2-utsläpp med 51% och senast 2025 ska alla våra fordon och terminaler vara 100 procent fossilfria i hela Sverige.

Vad gör HVO100 för nytta?

Man räknar med att CO2-utsläppen minskar med upp till 80-90 procent när man använder HVO. De sista procenten är utsläpp som kommer från själva produktionen av drivmedlet och är alltså inget utsläpp som tillkommer vid körning. Liknande utsläpp tillkommer även vid produktion av fossil diesel. Detta sätt att beräkna klimatnytta kallas Well to Wheel (WTW) och innebär att man tar in utsläpp från hela bränslets livscykel.

En annan beräkningsmetod är det som kallas ”Tank to Wheel”. Den beräknar utsläpp som uppkommer när man kör fordonet. Det är denna beräkningsmetod vi använder när vi säger att det är ”fossilfritt” – det vill säga inga fossila växthusgaser kommer ut från avgasröret vid körning. Det är även denna beräkningsmetod som vi använder i vår hållbarhetsrapport, för att säkerställa att endast koldioxidutsläpp som härrör från vår verksamhet räknas med. Annars riskeras dubbelräkning.

Vad är våra miljömål?

Vi har i många år arbetat med att byta ut bränsle med fossilt ursprung i råvaran mot bränsle med förnybart innehåll i råvaran. Detta för att snabbt minska på CO2-utsläppen nu, på befintliga bilar, och för att kunna nå klimatmålen. Koncernen har sedan 2012 reducerat sina utsläpp med 62 procent. Innan 2040 är slut ska Posten Bring AS nå netto noll i hela verksamheten. Det innebär en minskning av utsläppen med 90-95 procent på 16 år.

Brings ambition är att bli elektriska på paketleveranser med lätt lastbil i hela Sverige under 2027. Vi har en tydlig plan för att nå detta:

  • 50% av paketleveranserna med lätt lastbil ska vara eldrivna i Stockholm, Göteborg och Malmö år 2024.
  • 100% av paketleveranserna med lätt lastbil ska vara eldrivna Göteborg och Malmö år 2025.
  • 100% av paketleveranserna med lätt lastbil ska vara eldrivna i hela Sverige år 2027 (alla orter, inte bara egna).
  • Vi behåller samma andel HVO som idag på last mile.
  • Vi ökar fokus på fossilfria korridorer med HVO i linjetrafiken.
Dela artikel