Ökade krav på klimatrapportering: Så här använder Story House Egmont miljörapporterna i Mybring

Efter att ha satt upp nya, ambitiösa hållbarhetsmål står koncernen Story House Egmont inför ett omfattande kartläggningsarbete. De arbetar med att skapa en fullständig datamodell över sina egna utsläpp och är därför beroende av kvalitativ data från sina leverantörer.

Bland de många bolagen i Story House Egmont hittar vi Royal Design som använder oss på Bring för att frakta sina leveranser. Som kund hos oss har de tillgång till miljörapporter i kundportalen Mybring, vilket är till stor nytta för det hållbarhetsarbete som Story House Egmont nu har satt igång. 

Om Royal Design och Story House Egmont

Royal Design Group är en av Nordens ledande e-handelsaktörer inom design, möbler och heminredning. Bolaget erbjuder både modern, tidlös och klassisk design via de populära nätbutikerna och varumärkena RoyalDesign, Rum21 och Andlight. Royal Design Group har sedan 2021 varit en del av Story House Egmont, som har verksamheter inom tre områden: Media, E-commerce och Agencies.

Story House Egmonts e-handelsportfölj omfattar totalt tio ledande verksamheter med inriktning på fem strategiska intresseområden: Outdoor, Parenting, Home & Interior, Health & Beauty och Hobby. Story House Egmont ingår i den internationella mediekoncernen och stiftelsen Egmont.

- Datan från våra leverantörer är avgörande för vårt arbete med att minska vår miljöpåverkan, säkerställa långsiktig tillgång på resurser och möta de ökande kraven från konsumenter samt lagstadgade miljödirektiv, berättar Eva Bjerregaard-Skytte, hållbarhetsansvarig på Story House Egmont. 

Portrett av dame
Eva Bjerregaard-Skytte, hållbarhetsansvarig på Story House Egmont

Viktigt med relevant kunskap och insikt 

Story House Egmont har initialt identifierat sina "hot spots", varav transportsektorn är en av dem. Detta är områden de önskar prioritera, baserat på möjligheten till goda samarbeten med ansvarsfulla partners och tillgänglig data. Målet är att minska utsläppen från dessa med 33% till 2030. 

- Det är mycket viktigt för oss att samarbeta med partners som har relevant kunskap, data och insikter, och som kan hjälpa oss att fatta bra beslut. Vi har stor tro på att höja ambitionerna tillsammans och dela ansvaret för att förbättra arbetet med hållbarhet, säger Eva. 

Konkret data från miljörapporter i Mybring 

Vi på Bring tror också starkt på att arbetet med att minska CO2-utsläpp är något vi ska åstadkomma tillsammans. Därför har vi också full transparens kring våra egna utsläpp. 

Genom miljörapporterna i Mybring får Royal Design i Story House Egmont och andra kunder tillgång till klimatdata som är kopplad till deras försändelser, ända ner på paketnivå. 

- Det handlar om att få konkreta siffror på bordet. I miljörapporten kan vi följa KPI-er som till exempel koldioxidutsläpp per transportenhet eller per körd kilometer. Det ger oss en möjlighet att bedöma den verkliga miljöpåverkan från våra leveranser, säger Eva.

Elbil bring

- Vi har uttalade ambitioner att datakvaliteten på vår klimatdata ska hålla samma kvalitet som den finansiella datan, så att de siffror som rapporteras i varje enskild kundrapport ska spegla hur kundens försändelser har skickats i så hög grad som möjligt, berättar Linda Runesson, Produktägare för Miljölösningar i Bring. 

Tydliggör förbättringsområden 

Samtidigt som miljörapporten ger en tydlig översikt över nuvarande situation, är den också ett bra hjälpmedel för att identifiera förbättringsområden. Rapporten visar bland annat var i logistikkedjan det bör göras förändringar och om de åtgärder som gjorts har någon effekt. 

- Det ger oss stort värde att se vilken data som finns tillgänglig hos våra transportpartners. Genom att analysera transportdata kan vi se vilka möjligheter vi har för att optimera nuvarande aktiviteter, både när det gäller rutter och val av transportmedel, fortsätter Eva. 

Kraven på klimatrapportering ökar 

Med striktare krav från EU-direktiv för klimatrapportering (CSRD – Corporate Social Responsibility Directive), blir det bara viktigare och viktigare att samla in data framöver. Redan för räkenskapsåret 2025 kommer stora företag som Story House Egmont vara skyldiga att skicka in sin klimatrapport, och det kommer inte dröja länge innan liknande krav gäller mindre företag också. Som företag är det därför viktigt att redan nu identifiera var du kan hämta miljödata. 

Kvinne pa pc skjerm

Bra rapporteringssystem kommer också väl till pass nu när Story House Egmont har förbundit sig att sätta ett Science Based Target vid utgången av 2026. Kravet för att kunna sätta ett sådant mål är att det överensstämmer med vad vetenskapen anser vara nödvändigt för att nå målen i Parisavtalet - att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C över förindustriell nivå. 

- Vetenskapsbaserade mål ger oss en tydlig ram och mätbara benchmarks för att minska utsläpp, vilket hjälper oss att följa och dokumentera våra framsteg, vara innovativa och nå våra långsiktiga hållbarhetsmål, säger Eva. 

Gör det enklare att sätta upp klimatredovisningen 

Klimatrapportering är ingen liten uppgift, men med miljörapporter som den i Mybring blir det i alla fall lite enklare för Story House Egmont och andra företag att sätta upp klimatredovisningen de kommande åren. 

Har du en användare i Mybring idag och undrar hur du får tag i miljörapporten? 

Så här laddar du ner klimat- och miljörapporter från Bring

Så här räknar vi ut klimatavtrycket

Och du, det finns också möjlighet att prenumerera på rapporterna i Mybring – på så sätt kan du ta bort ännu mer av det manuella arbetet. 

Har du inte en användare i MyBring idag men är nyfiken att veta mer?

Läs mer om Mybring

Dela artikel