Våra leveranser tar mer hänsyn till miljön

Våra leveranser tar mer hänsyn till miljön

Allt fler konsumenter handlar idag på nätet. Detta gör att det blir allt viktigare att som företag arbeta med ett större miljöfokus. Därför arbetar vi på Bring kontinuerligt med att våra leveranser ska ta mer och mer hänsyn till miljön.

Ett Bringbud går med två påsar i händerna mot en Bring budbil från en butik
Publicerad 2021-02-22 Senast uppdaterad 2024-03-15

Många webbutiker ställer nu om för att möta kundernas miljökrav, genom att införa allt från cirkulärt emballage till ett större fokus på själva produktionen av varorna. Men också att leveransen av paketeten från webbutiken till mottagarna ska ske med hänsyn till miljön. Våra e-handelsrapporter från Bring Resarch visar att för konsumenter har miljö blivit mer en hygienfaktor än något man faktiskt prioriterar i kassan hos webbutikerna. Därför är det väldigt viktigt att företagen själva fortsätter att jobba med hållbarhet.

Vi på Bring har arbetat målmedvetet för att minska vårt klimatavtryck under många år, vilket har gett resultat. Sedan 2012 har vår koncern mer än halverat sina utsläpp. Målet i Sverige är att vi ska bli helt elektriska på paketleveranser med lätt lastbil i hela Sverige under 2027.

- Som en stor transport- och logistikaktör med hela Norden som marknad är vi en del av utsläppsproblemet. Men vi är också en del av lösningen. Vi måste bidra där vi kan göra skillnad, säger Catherine Löfquist, hållbarhetchef på Bring.

Ökande kundkrav

Att ta hänsyn till klimatet blir allt viktigare då webbutikerna nu ställer allt högre miljökrav på de transportörer de använder. Dokumentation och konkreta handlingsplaner på kort och lång sikt efterfrågas.

På Bring har vi något som kan hjälpa till med detta - våra klimat- och miljörapporter. Med dessa rapporter får våra kunder en överblick över vad deras sändningar har gjort för klimatavtryck. Det finns två olika rapporter: 

  • Växthusgasutsläpp på transportnivå 
  • Växthusgasutsläpp per månad 

Med dessa rapporter kan företagen alltså enkelt hämta data till sina kunder om de efterfrågar detta, använda dem för intern ISO-rapportering, se vart i logistikflödet de bör välja mer hållbara lösningar, samt se om deras åtgärder faktiskt ger någon effekt.

Fossilfria drivmedel

Runt halva jordens befolkning bor i städer, som fortsätter att växa – både till storlek och invånarantal. Från alla våra städer kommer 75 procent av världens koldioxidutsläpp. En av våra centrala ambitioner de senaste åren har därför varit att minska våra CO2-utsläpp i städerna. Idag får 6 miljoner svenskar sina paket levererade med el, HVO eller biogas, i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping, samt ytterligare 289 orter i Sverige.

Ökat fokus på elfordon

Vi arbetar hela tiden med att fasa ut fordon som drivs av fossila bränslen som exempelvis diesel. Från slutet av 2023 kommer inga fordon som drivs av fossila bränslen att köpas in i koncernen.

- Under flera års tid har vi legat långt fram i att testa effektiva lösningar för att bidra till att skapa en marknad för att reducera C02-utsläppen, säger Catherine.

Det är dags att öka takten i omställningsarbetet.  

Vi har därför ett stort fokus på eldrift och laddinfrastruktur. För att vara med och påverka framtidens leveranslösningar har vi exempelvis investerat i det svenska bolaget Elonroad, som tillverkar laddning av elbilar genom en skena i vägen. Och under 2023 har vi ökat andelen elfordon i koncernen.

Vår terminal i Västberga är speciellt byggd för hantering av hemleveranser av paket i Stockholm. Den har bland annat ett 40-tal laddpunkter för elbilar som säkrar och bidrar till att minska CO2-utsläppen.

En elektrisk Bringbil står och laddar på terminalen
 

Branschöverskridande samarbeten

Även om man kan göra mycket själv är samarbeten väldigt viktiga. Tillsammans med återvinningsföretaget Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholm stad har vi ett hållbart samarbete som heter Älskade stad. Elcyklar och elbilar levererar paket och gods till kunder i centrum och tar med sig torravfall tillbaka.

- Målet med samarbetet är att reducera Co2 utsläpp, minska trafik och buller, samt skapa en bättre atmosfär i våra städer. Vi tror att vi genom att vara villiga att testa och efterfråga nya lösningar, och att arbeta tillsammans med partners och intressenter, kan bidra till mindre Co2 utsläpp, förklarar Catherine.

Samarbetet finns idag i Stockholm, MalmöOslo och Trondheim med planer om att utöka antalet städer i framtiden.

Lastbild från Älskade stad
Samarbetet mellan Bring, Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholm stad heter Älskade stad, och bygger på att samma fordon tar med sig paket in till stadens centrum och torravfall ut.

Vi deltar också i samarbeten av andra slag inom hållbarhetsområdet. Sedan många år tillbaka är vi medlem i 2030-sekretariatet, en organisation som arbetar aktivt för att Sverige ska nå sina högt ställda klimatmål inom transportsektorn; att ha en fossiloberoende fordonsflotta vid 2030. Vi är även med i nätverket Fossilfritt Sverige som är ett nationellt initiativ med ambitionen om att Sverige ska bli det första fossilfria välfärdslandet i världen.

Vi är även beredskapspartner till Svenska Röda Korset för att kunna hjälpa till att öka den civila beredskapen när samhällets resurser inte räcker till och behöver förstärkas. Detta innebär att vi lagerhåller materiel och utrustning åt Röda Korset runt om i landet, att vi transporterar materiel från lagerlokal till krisdrabbad plats, och att vår personal utbildas inom första hjälpen och krisstöd.

- Vi kan och vill göra mer. Men en leveranskedja med klimatet i åtanke, skapas först när vi är många som hjälps åt, avslutar Catherine.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Vill du prata om något som rör hållbarhet och logistik?

Dela artikel