Visa ett leveransalternativ med mindre klimatpåverkan i webbutiken

Hjälp dina kunder att ta ett val som är bättre för miljön genom att synliggöra miljöinformation kring leveransen redan vid beställningstillfället i webbutiken.

Nu kan du visa miljöinformation för leveransen från din webbutik. Med hjälp av vårt Shipping Guide API returneras miljödata tillbaka till webbutiken vid beställningstillfället. Det betyder att API:et berättar om en leverans kommer att ske med fossilfritt drivmedel till ett visst postnummer.

Visa ett leveransalternativ som körs med fossilfritt drivmedel

Denna miljöinformation kan du visa för dina kunder i din kassa när de ska välja hur de vill få sina varor levererade. Detta är ett viktigt steg i vår strävan efter att synliggöra våra tjänsters fotavtryck. Konsumentundersökningar från Bring Research visar att nätkunderna är angelägna om att kunna göra mer hållbara val i sina dagliga handlingar. Genom att använda denna funktion i Shipping Guide API:et låter du dina kunder göra val som är bättre för miljön baserat på fakta kring sina egna nätköp. Det kan hjälpa dig att öka konverteringen, visa webbutikens miljöåtgärder och få fler nöjda kunder.

Tjänster som visar miljödata

I den första fasen av miljödata i Shipping Guide API är det följande tjänster som returnerar miljöinformation för sändningar i Sverige och till Danmark:

Skickar du varor till Norge är det följande tjänster som kan visa miljödata:

Funktionen är ännu inte tillgänglig för alla pakettjänster och för närvarande stöds endast miljödata för ”last mile"-delen (den sista delen av transporten – från terminal ut till mottagare).

I vår första version av miljödata i Shipping Guide API är det endast postnummer där vi levererar 100% på fossillfritt drivmedel som får tillbaka information om sändningen. Om du vill ha ett färdigt budskap till dina kunder i kassan, erbjuder API:et en rekommenderad text i responsen tillbaka.

Tillgänglig via Mybring

För dig som beställer leverans via Mybring kommer det också att vara möjligt att se miljödata vid beställningstillfället.

Teknisk information

Detaljerad information och uppgifter om hur du implementerar funktionaliteten i webbutiken hittar du på våra developersidor.

Miljödata i webbutiken i korthet

  • Ger information om en försändelse levereras 100% på fossilfritt drivmedel till aktuellt postnummer.
  • Miljödata visas i dagsläget för den sista delen av transporten.
  • Synliggörs i checkouten med hjälp av Shipping Guide API.
  • API:et erbjuder färdiga texter för synliggörande av informationen i webbutiken.
Dela artikel