Miljömål

Våra miljömål

Som en stor logistikaktör i Norden är det viktigt att ta ansvar och att arbeta aktivt med åtgärder som reducerar miljöpåverkan. Utifrån miljövisionen att bli bäst på hållbart värdeskapande försöker vi därför ständigt hitta nya sätt att förbättra vår miljöprestanda på.

Högt ställda miljömål

Vår koncerns övergripande miljömål är att senast år 2025 använda endast förnybar energi till våra fordon och fastigheter. För att nå detta högt ställda mål måste vi arbeta brett med olika klimatsmarta lösningar.

Ställa om våra fordon

Våra transportfordon är de största utsläpparna i vår verksamhet. Vi arbetar därför målinriktat med att regelbundet byta ut vår fordonspark för att ha de mest miljöeffektiva fordonen på marknaden. Vi ställer även krav på att våra underleverantörer ska leva upp till våra fordonskrav.

Vi har under en längre tid ställt om våra fordon till att gå på fossilfria bränslen och är nu glada över att kunna erbjuda fossilfria bud-, hem- och paketleveranser i Stockholm, Göteborg, Malmö, och Linköping, samt ytterligare 341 orter i Sverige. 

Under 2021 kommer även leveranserna i Jönköping och Örebro att bli fossilfria, vilket innebär att över 5 miljoner invånare i Sverige kommer att nås av våra gröna leveranser.

Vi arbetar även med att elektrifiera vår fordonsflotta. Redan nu levererar vi våra hemleveranser av paket i Stockholm city och närförort helt utsläppsfritt med elbil och vi bygger i snabb takt ut vår infrastruktur för laddning på våra terminaler för att kunna driva den här omställningen ännu snabbare framåt. Faktum är att vi i koncernen har satt ett tak för att köpa in nya fossila skåpbilar för drift i städer redan under 2022.

Testa nytt

Vi försöker också driva på utvecklingen mot en grönare transportbransch genom att vara delaktig i och testa nya tekniker. Vi har bland annat investerat i Elonroad, ett företag som utvecklar trådlösa elvägar, för att kunna göra pilottester av tekniken och se vilka möjligheter den medför. Vi försöker även att kontinuerligt arbeta smartare med de resurser vi har. Vi gör det genom att ruttoptimera inom vårt eget nätverk så att vi reducerar antalet kilometer vi måste köra vårt gods samt utbilda alla våra egna och underleverantörers chaufförer i sparsam körning.

Samarbete är ett annat viktigt ledord för oss. Vi samarbetar dels med våra kunder för att hitta miljöeffektivare transportlösningar, dels med andra företag inom samma eller andra branscher. Vi är även med och verkar inom miljöorganisationer som driver på politiska beslut som leder till grönare transporter i samhället.

Ladda ner vår hållbarhetsrapport

Hos Bring och vårt moderbolag Posten Norge mäter och rapporterar vi årligen vårt hållbarhetsarbete. Sedan 2012 har vi minskat våra CO2-utsläpp med 45%. Det motsvarar utsläppen under ett år från 116 282 personbilar. Läs mer om vårt miljöarbete och årets CO2-reduktioner i vår hållbarhetsrapport.

Share Article