Miljömål

Våra miljömål

Som en stor logistikaktör i Norden är det viktigt att ta ansvar och att arbeta aktivt med åtgärder som reducerar miljöpåverkan. Vår målsättning är att bli logistikaktören med minst Co2-utsläpp och därför försöker vi ständigt hitta nya sätt att förbättra vår miljöprestanda på.

Grön budbil parkerad framför byggnad

Högt ställda miljömål

För hela vår koncern Posten Bring AS är målet att vi ska minska utsläppen från våra egna transporter med 42% till 2030 samt minska utsläppsintensiteten (CO2 per ton/km) för köpta transporter med 32% till 2030. Detta miljömål är godkänt av SBTi (Science Based Target initiative) och är i tråd med Paris-avtalet. 

Målet för Sverige, Danmark och Finland är att vi senast år 2025 endast ska använda förnybar energi i våra fordon och fastigheter. För att nå detta högt ställda mål måste vi arbeta brett med olika klimatsmarta lösningar.

Ställa om våra fordon

Våra transportfordon är de största utsläpparna i vår verksamhet. Vi arbetar därför målinriktat med att regelbundet byta ut vår fordonspark för att ha de mest miljöeffektiva fordonen på marknaden. Vi ställer även krav på att våra underleverantörer ska leva upp till våra fordonskrav.

Vi har under en längre tid ställt om våra fordon till att gå på fossilfria bränslen och är nu glada över att kunna erbjuda fossilfria bud-, hem- och paketleveranser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro, samt ytterligare 479 orter i Sverige. Detta innebär att 6,1 miljoner invånare i Sverige nås av våra leveranser på fossilfritt drivmedel. 

Vi arbetar även med att elektrifiera vår fordonsflotta. Redan nu levererar vi våra hemleveranser av paket i Stockholm city och närförort helt utsläppsfritt med elbil och vi bygger i snabb takt ut vår infrastruktur för laddning på våra terminaler för att kunna driva den här omställningen ännu snabbare framåt. 

Testa nytt

Vi försöker också driva på utvecklingen mot en mer utsläppsfri transportbransch genom att vara delaktig i och testa nya tekniker. Vi har bland annat investerat i Elonroad, ett företag som utvecklar trådlösa elvägar, för att kunna göra pilottester av tekniken och se vilka möjligheter den medför. Vi försöker även att kontinuerligt arbeta smartare med de resurser vi har. Vi gör det genom att ruttoptimera inom vårt eget nätverk så att vi reducerar antalet kilometer vi måste köra vårt gods samt utbilda alla våra egna och underleverantörers chaufförer i sparsam körning.

Samarbete är ett annat viktigt ledord för oss. Vi samarbetar dels med våra kunder för att hitta miljöeffektivare transportlösningar, dels med andra företag inom samma eller andra branscher. Vi är även med och verkar inom miljöorganisationer som driver på politiska beslut som leder till transporter med mindre miljöpåverkan i samhället.

Ladda ner vår hållbarhetsrapport

I vår koncern Posten Bring AS mäter och rapporterar vi årligen vårt hållbarhetsarbete. Sedan 2012 har vi minskat våra CO2-utsläpp med 55%. Läs mer om vårt miljöarbete och årets CO2-reduktioner i vår hållbarhetsrapport.

Dela artikel