Miljömål

Våra miljömål

Som en stor logistikaktör i Norden är det viktigt att ta ansvar och att arbeta aktivt med åtgärder som reducerar miljöpåverkan.

Utifrån miljövisionen att ”arbeta målinriktat för en miljöeffektiv drift och hållbar utveckling – som bidrar till att göra oss till världens mest framtidsinriktade post och logistikkoncern”- försöker vi ständigt hitta nya sätt att förbättra vår miljöprestanda på.

Högt ställda miljömål

Koncernens övergripande miljömål är att senast år 2025 använda endast förnybar energi till sina fordon och fastigheter.

Bilen, bränslet och beteendet

För att nå detta högt ställda mål måste vi arbeta brett med olika klimatsmarta lösningar och fokuserar därför vårt arbete kring de tre B: na;  Bilen, Bränslet och Beteendet.

Bilen, våra transportfordon, är den största utsläpparen i vår verksamhet. Vi arbetar därför målinriktat med att regelbundet byta ut vår fordonspark, införa fler alternativa fordon samt installera hastighetsbegränsare och GPS system i fordonen för bättre uppföljning. Vi ställer även krav på våra underleverantörer

Det bränsle som finns tillgängligt till våra fordon utvecklas stadigt och vi har under ett antal år arbetat med att gå över från fossila till förnybara bränslen och i stort sett alla våra egna fordon kör nu på ett förnybart bränsle. Vi är också med och driver utvecklingen inom detta område då vi medverkar i tester och pilotprojekt av nya tekniker och drivmedel.

Sist men inte minst satsar vi på att ställa om till ett grönare beteende. Vi försöker att kontinuerligt arbeta smartare med de resurser vi har. Vi gör det genom att ruttoptimera inom vårt eget nätverk så att vi reducerar antalet kilometer vi måste köra vårt gods samt utbilda alla våra egna och underleverantörers chaufförer i sparsam körning.

Vi utbildar alla medarbetare inom miljö och medarbetarna driver även egna miljöprojekt som får bidrag genom en koncerngemensam Miljöfond. Vidare samarbetar vi med våra kunder för att hitta miljöeffektivare transportlösningar, arbetar strukturerat och med handlingsplaner inom ramen för ISO 14001-certifikatet samt driver som branschaktör på politiska beslut som leder till grönare transporter i samhället.

Ladda ner vår hållbarhetsrapport

Hos Bring och Posten Norge evaluerar och rapporterar vi årligen vårt hållbarhetsarbete.