Vi investerar i hållbara transportlösningar

Vi investerar i hållbara transportlösningar

När det kommer till satsningar med hänsyn till miljön är det viktigt att våga testa nytt. Därför har vi ett stort fokus inom vårt miljöarbete på hållbara transportlösningar och samarbeten som är viktiga för att uppnå våra miljömål.

En närbild på en motorhuv på en elektrisk Bringbil som laddas

Vi satsar på fler fordon på fossilfritt drivmedel

Som en del i vår omställning mot leveranser med mindre CO2-utsläpp har vi investerat i det svenska cleantech-företaget Inzile. Företaget, som producerar eldrivna lätta lastbilar, har blivit en viktig pusselbit i arbetet för att nå vårt miljömål: Att vi ska bli helt elektriska på paketleveranser med lätt lastbil i hela Sverige under 2027. Idag levererar vi med fossilfritt drivmedel till 6 miljoner svenskar.

En bild på en Inzile-bil med Bring-profilering

– För att ta oss dit finns det inte bara en väg, vi måste se på många lösningar. Vi behöver förutom att ställa om även driva på utvecklingen och titta utanför den “vanliga” fordonsindustrin. Inzile är ett utmärkt exempel på detta. Att vi dessutom stöttar svensk fordonsutveckling inom ett nytt område är positivt, säger Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring.

– Vi var först i kontakt med Inzile i drygt ett år och gillade varandras miljöfokus, säger Klas Bratt, produktionsutvecklare på Bring. Vi tror och hoppas därför att samarbetet kommer bidra till att påskynda utvecklingen och omställningen till fossilfria leveranser.

Nya typer av fordon

I städerna jobbar vi mycket med att det ska vara fossilfritt. Där är luftkvaliteten ett stort problem, vilket gör att det är viktigt att använda nya typer av fordon och leveranssätt i stadskärnorna. Vi måste hitta lösningar som både kunder och konsumenter känner sig trygga med, och har därför valt att ta hjälp av ny teknik för att utveckla detta, som Inzile och deras elbilar.

– För att hitta fordon som uppfyller de hårda miljökraven kan man inte bara vända sig till de traditionella biltillverkarna. Det är positivt och spännande att det kommer nya företag inom fordonstillverkning, såsom Inzile, säger Catherine.

När företaget Volta Trucks kom med en plan om att utveckla nya ellastbilar för en fossilfri paketdistribution i stadskärnorna på de nordiska marknaderna så ingick vi även ett samarbete med dem. Nu blir det tyvärr inget av det samarbetet då företaget gått i konkurs. Men för att nå vårt miljömål om att endast använda oss av fossilfria energikällor år 2025 är det viktigt att ingå samarbeten som detta.

Ett viktigt steg för vårt hållbarhetsmål

Vi arbetar konstant med att skapa en hel leveranskedja som har så lite miljöpåverkan som möjligt och att ingå nya partnerskap och samarbeten samt göra nya investeringar som kan bidra till detta blir väldigt viktigt.

Att jobba med hållbarhet är att jobba med förändringsarbete. Vi är en del av problemet men vill även vara en del av lösningen.

– Det är ingen spikrak väg, den är ganska krokig. Ibland går det bra och ibland kör man nästan i diket. Men det är viktigt att inte bara se svårigheterna, utan även att lägga energi på att se möjligheterna, avslutar Catherine.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Besök gärna vår miljösida för att läsa mer om hur vi arbetar med miljö och hållbarhet.

Dela artikel