7 goda skäl att välja Bring

Att välja transporter som använder fossilfria drivmedel är inte bara det bästa för planeten – det är något som allt fler konsumenter efterfrågar.

En utsläppsfri Bring-bil står framför en byggnad med bostäder.

Att kunna dokumentera att man transporterar sina varor med minsta möjliga Co2-utsläpp är med andra ord en allt viktigare konkurrensfördel. 

Arbetar målmedvetet för att minska de egna utsläppen

Koncernen, Posten Norge och Bring, arbetar kontinuerligt och målmedvetet för att minska sina klimatavtryck. Sedan 2012 har koncernen mer än halverat sina Co2-utsläpp. Målet i Sverige är att alla fordon och byggnader ska använda förnybara energikällor år 2025.

Vi vet mycket väl att vi är en del av problemet. Transporterna står för över 30 procent av Co2-utsläppen i Sverige. Men det betyder också att vi kan vara en viktig del av lösningen, och det är ett ansvar vi vill ta.

Catherine Löfquist, miljöchef på Bring i Sverige

Dessutom är omställningen avgörande för att vara relevant för dagens konsumenter, som i större utsträckning vill att deras paket ska levereras med fossilfria drivmedel.

- När du väljer Bring gör du ett aktivt val, du anlitar en transportleverantör som arbetar målmedvetet för att minska sina Co2-utsläpp, säger Catherine.

Med Brings API:er kan du synliggöra att dina paket levereras med fossilfria drivmedel - redan i kassan! Bring erbjuder även miljöredovisningar i kundportalen MyBring, något allt fler kunder efterfrågar.

 

Här är 7 goda skäl till att välja Bring

1. Fasar ut fordon som drivs av fossila bränslen

Bring arbetar ständigt med att fasa ut fordon som drivs av fossila bränslen som exempelvis diesel. I slutet av 2023 kommer inga fordon som drivs av fossila bränslen att köpas in i koncernen.

I samarbete med andra fordonstillverkare testar och utvecklar Bring dessutom nya fordon. Bland annat sattes sju stycken tunga el-lastbilar från Einride i linjetrafik, under 2022.

2. Nya koncept för att reducera C02-utsläppen

Bring ställer om till fossilfria drivmedel. I dag får 6,1 miljoner svenskar sina paket levererade med el, HVO eller biogas. Under 2023 arbetar vi aktivt med att öka andelen fordon som körs med el.  

Bring är till exempel initiativtagare till samarbetet Älskade stad som nu finns i Stockholm, Malmö, Oslo och Trondheim. Arbetet går ut på att sammankoppla flera olika trafikflöden. transporterar in varor till staden som levereras ut till kunder med ett elfordon, och ett avfallsbolag hämtar samtidigt in återvinning i området – med samma fordon och samma chaufför. På det här sättet kan man reducera trafik, Co2 utsläpp, och hålla nere bullernivåer i våra stadskärnor.

Brings ökande antal paketboxar är ytterligare en lösning som är bra för både klimatet och kunderna, eftersom det gör det enklare att använda benen eller cykeln när man hämtar sitt paket.

3. Mer och mer på räls

Posten Norge och Bring är en av Nordens största tåganvändare och överför alltmer gods på järnväg, både i Sverige och Norge. Dessutom har koncernen bidragit till att utveckla en tåglinje mellan södra Sverige och Oslo. Under 2021 ökade vi användningen av tåg med 6,9 procent. Detta betyder att vi flyttade 8427 lastbilar från väg till räls och att 23 färre lastbilar körs på vägarna varje dag. Under 2022 höll vi samma nivå.

4. Smartare lösningar för mer effektivare transporter

Att transportera paket och varor så smart och effektivt som möjligt är ett annat viktigt sätt att minska Co2-utsläppen. Bring har därför tagit i bruk flera modulära vagntåg - extra långa vagntåg - vilket minskar behovet av lastbilar på vägarna. 

Bättre ruttplanering och fler människor under samma tak på stora och moderna terminaler har också gjort att antalet körda kilometer har minskat.

Nu har Bring även en helautomatisk fulfilmentlösning för e-handlare med namn Shelfless. Genom att låta Bring ta hand om lagring, plockning och packning minskar både leveranstid och körsträckan - och försändelserna packas så effektivt och med så lite klimatpåverkan som möjligt. 

5. Solenergi och energiförbrukning

Bring har ett omfattande nordiskt nätverk med stora terminaler i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Sex av dessa har solpaneler som producerar förnybar energi, och ytterligare tre kommer att producera ren solenergi inom en snart framtid. 

Koncernen köper även en ursprungsgaranti för all elförbrukning i Sverige, Norge och Danmark. Dessutom utvecklas nu en omfattande laddinfrastruktur, för att säkerställa att både egna och underleverantörers elfordon har tillräcklig tillgång till ren el. 

Under 2022 gick Bring även gått in som delägare i Elonroad, ett bolag som tillverkar elvägar. Vid laddning genom en skena i marken testar Bring kabelfri laddning på terminaler i Trondheim och planerar för ett test i Sverige under 2023.

6. Testar cirkulära lösningar

Flera av de innovativa och spännande lösningar som Bring testar och arbetar med handlar om återanvändning och cirkulära lösningar. 

Bland annat har Bring i Sverige ingått ett samarbete med lagerutmanaren Wanda. Wanda är ett teknik- och logistikföretag – en plattform som gör det enkelt att förvara, dela och ta hand om saker på ett smartare sätt. Tjänsten ökar nyttjandet av lokaler som idag står tomma och gör det enkelt för konsumenten att frigöra utrymme i sitt hem och ta hand om prylar som man vill spara men kanske inte har plats för just nu. Wanda finns i Stockholm.

Bring och Wanda samarbetar genom att Bring kör ut, med fossifria drivmedel, de förpackningsmaterial som Wanda tillhandahåller. Tillsammans erbjuder man gratis leverans av förpackningsmaterial redan till nästa dag.

7. Externa samarbeten

Bring deltar i flera olika projekt för att öka förändringstakten inom logistiksektorn.  

Bland annat är man med i en forskningsstudie som leds av Sustainable innovations där forskare från Lunds och Linköpings universitet undersöker vad som händer med till exempel elnät och effekttillgång om alla logistikterminaler elektrifieras.

Man är också en aktiv partner i 2030-sekretariatet, en organisation som arbetar för att Sverige ska nå sitt uppsatt mål om en fossil-oberoende fordonsflotta 2030.

Dela artikel