7 goda skäl att välja Bring

Bring som samarbetspartner inom logistik och transport

Vår koncern Posten Bring AS arbetar målmedvetet för att minska sitt klimatavtryck. Sedan 2012 har vi mer än halverat våra CO2-utsläpp och målet i Sverige är att vi ska bli helt elektriska på paketleveranser med lätt lastbil i hela Sverige under 2027. Läs mer om Bring som samarbetspartner och vårt arbete inom hållbarhet och miljö.

En utsläppsfri Bring-bil står framför en byggnad med bostäder.
Publicerad 2022-09-06 Senast uppdaterad 2024-03-15

Tillsammans jobbar vår koncern ständigt med verksamhetsutveckling för att främja långsiktig hållbarhet och resurseffektivitet.

Vi jobbar hårt för att minimera våra CO2-utsläpp

– Vi vet mycket väl att vi är en del av problemet, då transporterna står för över 30 procent av CO2-utsläppen i Sverige. Men det betyder också att vi kan vara en viktig del av lösningen, och det är ett ansvar vi vill ta. När du väljer Bring gör du ett aktivt val, du anlitar en transportleverantör som arbetar målmedvetet för att minska sina CO2-utsläpp, säger Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring.

Att välja transport- och leveransalternativ som drivs med förnybara drivmedel är inte bara viktigt för vår planet – det är dessutom något som en allt större del av alla som handlar på nätet önskar, eller rentav förutsätter, vid en leverans. Vår koncern Posten Bring AS arbetar kontinuerligt och målmedvetet för att minska sin påverkan på klimatet och sedan 2012 har vi minskat våra CO2-utsläpp med 62%.

I Sverige har vi målsättningen att vi ska bli helt elektriska på paketleveranser med lätt lastbil i hela Sverige under 2027. Den här omställningen är avgörande för att vi ska vara ett relevant alternativ för dagens konsumenter, som i allt större utsträckning vill att deras paket ska levereras med fossilfria drivmedel. Med Bring som leveranspartner och våra API:er kan du därför redan i kassan synliggöra att din webbutik levererar med fossilfria drivmedel. 

Visste du förresten att vi erbjuder dig som kund klimat- och miljörapporter via vår självbetjäningslösning Mybring? Rapporterna ger dig en överblick av hur klimatavtrycket för dina sändningar ser ut, vilket gör att du enkelt kan hämta data till dina kunder eller för intern ISO-rapportering. Det gör även att du kan se vart i logistikflödet du bör välja mer hållbara lösningar och om dina åtgärder faktiskt ger någon effekt.

Varför ska du välja Bring som samarbetspartner?

Med vårt omfattande transportnätverk blir det enkelt för dig att sälja och transportera din webbutiks varor över hela Norden. Vi strävar efter att bli den logistikleverantör som genererar minst CO2-utsläpp, genom att implementera leveransmetoder med fossilfria drivmedel, ny teknik och framstående partnerskap.

Med vår stora branscherfarenhet och tjänster som präglas av enkelhet, smidighet och flexibilitet (för både dig och dina kunder) erbjuder vi som leveranspartner en mängd olika leveransalternativ, skräddarsydda för att tillmötesgå dina kunders specifika behov. Här nedan finner du de allra mest framstående anledningarna till att välja Bring som leveranspartner med hänsyn till miljö och klimat.

1. Vi fasar ut fordon som drivs av fossila bränslen

Vi arbetar ständigt med att fasa ut fordon som drivs av fossila bränslen som exempelvis diesel. Från och med slutet av år 2023 köper koncernen därför inte in några fordon som drivs av fossila bränslen. I samarbete med andra fordonstillverkare testar och utvecklar vi dessutom nya fordon, och under 2022 satte till exempel Bring och Einride sju tunga el-lastbilar i linjetrafik.

2. Våra nya koncept för att reducera C02-utsläppen

Vi ställer om till fossilfria drivmedel. I dag får 6 miljoner svenskar sina paket levererade med el, HVO eller biogas. Under 2023 arbetade vi aktivt med att öka andelen fordon som körs med el och år 2027 ska alla våra paketleveranser med lätt lastbil vara eldrivna i hela Sverige.

Vi är även initiativtagare till samarbetet “Älskade stad” i Stockholm, Malmö, Oslo och Trondheim. Arbetet går ut på att sammankoppla flera olika trafikflöden. Här transporteras varor in till staden och levereras sedan ut till kunder med elfordon, samt att ett avfallsbolag samtidigt hämtar återvinning i området – med samma fordon och chaufför. På det här sättet reduceras trafik och CO2-utsläpp, samtidigt som bullernivåerna i våra stadskärnor hålls nere.

3. Mer på räls

Posten Bring AS är en av Nordens mest frekventa användare av tåg i våra leveranser och vi transporterar allt mer gods på järnväg, både i Sverige och Norge. Dessutom har vår koncern bidragit till att utveckla en tåglinje mellan södra Sverige och Oslo. Under 2021 ökade vi användningen av tåg med 6,9%, vilket betyder att vi flyttade 8427 lastbilar från väg till räls och att 23 färre lastbilar körs på vägarna varje dag. Under 2022 höll vi samma nivå. Vi har också börjat använda flera modulära vagntåg, extra långa vagntåg, vilket minskar behovet av lastbilar på vägarna. 

4. Smartare lösningar för mer effektivare transporter

Vi har också gjort en stor insats för att skapa en bättre ruttplanering, samt se till att vi har fler medarbetare under samma tak på våra stora och moderna terminaler. Det här har inneburit att antalet körda kilometer har minskat, vilket ligger i linje med det stora antalet paketboxar i Skandinavien som reducerar kilometerantalet ytterligare.

5. Vår energiförbrukning och användande av solenergi

Vi har ett omfattande nordiskt nätverk med stora terminaler i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Tolv av dessa har solpaneler som producerar förnybar energi. Vår terminal i Göteborg har en uppskattad produktion på 230 000 kWt per år. Det motsvarar den genomsnittliga elförbrukningen för 50 hushåll per år. Om ett hushåll är en lägenhet så motsvarar det cirka 100 hushåll!

Vår koncern köper även en ursprungsgaranti för all elförbrukning i Sverige, Norge och Danmark. Nu utvecklas en omfattande laddinfrastruktur, för att säkerställa att både egna och underleverantörers elfordon har tillräcklig tillgång till ren el. 

Utöver detta så gick vi in som delägare i Elonroad – ett bolag som tillverkar elvägar. Vid laddning genom en skena i marken testar vi kabelfri laddning på terminaler i Trondheim och planerar för ett test i Sverige under 2023.

6. Våra cirkulära lösningar

Flera av de innovativa och spännande lösningar som vi testar och arbetar med handlar om återanvändning och cirkulära lösningar. Bland annat har vi ingått ett samarbete med lagerutmanaren Wanda - en plattform som gör det enkelt att förvara, dela och ta hand om saker på ett smartare sätt. Tjänsten ökar nyttjandet av lokaler som idag står tomma och gör det enkelt för konsumenten att frigöra utrymme i sitt hem och ta hand om prylar som man vill spara men kanske inte har plats för just nu. Bring och Wanda samarbetar genom att vi kör ut, med fossilfria drivmedel, det förpackningsmaterial som Wanda tillhandahåller. Tillsammans erbjuder vi gratis leverans av förpackningsmaterial redan nästa dag.

7. Externa samarbeten för en bättre miljö

Vi deltar i flera olika projekt för att öka förändringstakten inom logistiksektorn. Bland annat är vi med i en forskningsstudie som leds av Sustainable Innovations där forskare från Lunds och Linköpings universitet undersöker vad som händer med till exempel elnät och effekttillgång om alla logistikterminaler elektrifieras. Vi är också en aktiv partner i 2030-sekretariatet, en organisation som arbetar för att Sverige ska nå sitt uppsatt mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Vi samarbetar även med Svenska Röda Korset. Det här samarbetet innebär till exempel att Bring lagerhåller material och utrustning på åtta platser runt om i landet, samt att Bring transporterar material från lagerlokaler till krisdrabbade platser.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Vår målsättning är att vi ska bli 100% elektriska på paketleveranser med lätt lastbil i hela Sverige under 2027. Vi är däremot övertygade om att en hållbar leveranskedja inte skapas på egen hand. Genom att inspirera andra aktörer inom branschen att minska klimatpåverkan och forma en framtid där hållbarhet är en integrerad del av varje leverans kan vi tillsammans göra skillnad. 

Dela artikel