Ny Göteborgsterminal minskar energiförbrukningen rejält

Genom att successivt flytta tre kontor till det nybyggda logistikcentret utanför Mölnlycke minskar vi vår energiförbrukning med 50%.

Brings terminal i Göteborg

Den nya terminalen är 11 000 kvm stor. För att minimera terminalens miljöpåverkan har stort fokus lagts på att hitta miljösmarta lösningar. Bland annat kommer solpaneler installeras på taket för att generera energi på framför allt sommarhalvåret, solpanelerna kyler frys/kylhusen på sommaren, den överskottsvärme som genereras från fryshusen lagras som värme i berggrunden för att sedan återanvändas på vinterhalvåret för att värma övriga delarna av terminalen.

”Det är med stolthet i mitt gröna hjärta vi nu flyttat in i den nya logistikterminalen i Mölnlycke och samtidigt minskar vår energiförbrukning rejält", säger Catherine Löfquist - Miljöchef på Bring.”

Toppmodern ur ett miljöperspektiv

  • Genom flera klimatsmarta lösningar kommer Brings samlade utsläpp för terminaler i Göteborg att halveras. 
  • Laddningsstolpar för elbilar på området, både för våra transportörer och för småbilar.
  • Terminalens geografiska läge gör det fullt möjligt att använda sig av kollektivtrafiken till området.
  • Solpaneler på terminalens tak
  • Terminalen uppfyller kraven för ”Green building” certifiering

Fakta om Göteborgsterminalen

I terminalen samlas våra tjänster för gods, lager, tempererat, bud, paket och hemleveranser under samma tak. Du hittar oss på Fibervägen 2, Mölnlycke. Välkommen!