Hur hållbara är våra leveranser?

Hur hållbara är våra leveranser?

I samband med ett webinar med Svensk Digital Handel pratade vi om våra hållbara leveranser och hur långt vi har kommit i vårt hållbarhetsarbete. På Bring arbetar vi ständigt med vår gröna omställning och just hållbarhet är en viktig grundsten för oss.

Beskriv ert hållbarhetsarbete. Vad är ni mest stolta över? Vad behöver ni utveckla vidare?

Vårt hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i vår vision om att ”arbeta målinriktat för en miljömässigt effektiv verksamhet och hållbar utveckling”. Bakom dessa stora ord ligger vår vilja att verkligen vara den grönaste logistikaktören som ställer om till förnybara drivmedel snabbast, och som på andra sätt är med och driver utvecklingen mot mer hållbara leveranser.

Vårt miljömål är att bara använda förnybara energikällor i våra fordon och byggnader innan slutet av 2025. Vi har en ambitiös plan på hur vi ska ta oss dit, ort för ort, fordon för fordon. Sedan 2012 har vi reducerat våra utsläpp med 45 procent, vilket motsvarar ett års utsläpp från 116 282 bilar.

Det vi är stoltast över i vårt hållbarhetsarbete är våra många exempel där vi har legat i framkant och testat och drivit på ny teknik. Dessutom att vi har utvecklat nya smarta logistikupplägg tillsammans med andra aktörer, både inom branschen och via branschöverskridande samarbeten.

För att vara med och påverka morgondagens hållbara leveranslösningar har vi exempelvis investerat i det svenska bolaget Elonroad, som tillverkar laddning av elbilar genom en skena i vägen.

Ett exempel på ett av våra branschöverskridande samarbeten är Älskade stad, som vi driver tillsammans med Ragn-Sells, Stockholms stad och Vasakronan, kring leveranser i stadskärnor. Samarbetet innebär att utsläppsfria fordon som elcyklar och elbilar levererar paket och gods till kunder i centrum och samtidigt tar med sig torravfall tillbaka. Målet är att reducera utsläpp, minska trafik och buller, samt skapa en bättre atmosfär i våra städer.

Vi tror att vi genom att vara villiga att testa och efterfråga ny teknik, och arbeta tillsammans med partners och intressenter, kan bidra till mer hållbara transportlösningar. Men vi kan inte luta oss tillbaka och nöja oss där. Vi kan och måste göra mer. En helt grön leveranskedja skapas först när vi är många som hjälps åt och där är vi som logistikaktör viktig. Men också samarbetet med våra kunder, andra sektorer, politiken och tekniken är viktigt. Alla behövs för att vi ska nå våra gemensamt ställda miljömål.

Beskriv era last mile-leveranser ur ett klimatperspektiv. Hur stor andel av era last mile-leveranser är fossilfria?

I vårt last mile-flöde hittar man idag våra mest hållbara leveranser. I 345 orter i Sverige, inklusive Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping, levererar vi bud-, paket- och hemleveranser helt fossilfritt. Under 2021 kommer även leveranserna i Jönköping och Örebro att bli fossilfria, vilket innebär att över 5 miljoner invånare i Sverige kommer att nås av våra gröna leveranser.

Vi har även en snabb infasning av elfordon i våra fordonsflottor i de större städerna, vilket innebär att vi där kommer att kunna leverera utan några avgasutsläpp av vare sig koldioxid eller andra hälsoskadliga ämnen. Redan idag levereras våra hemleveranser av paket i Stockholm city och närförort utsläppsfritt med elbil.

Hur jobbar ni för att göra e-handelstransporten fram till last mile-leveransen så hållbar som möjligt?

Vi skapar gröna korridorer mellan storstäderna, där vi ställer om de tunga fordonen till förnybara bränslen för att göra hela leveransen grön. Vi arbetar med att optimera de linehaulsträckor vi har genom ruttplanering och fyllnadsgrad. Exempelvis har vi i koncernen utvecklat ett nytt pallsystem som ger bättre fyllda bilar och därmed minskar antalet fordon på vägarna. Sist men inte minst har vi stort fokus på tåglösningar och är idag Nordens största användare av tåg av alla logistikaktörer.

Vi har lanserat vår fulfilmentlösning Shelfless i Norge och Sverige, med fullautomatiserade lager i Oslo och Stockholm. Ambitionen är att växa med samma erbjudande i hela Norden. Med Shelfless erbjuder vi lagerhållning av våra kunders produkter och tar hand om både leverans och retur. Detta skapar alltså en mer hållbar, snabbare och mer kostnadseffektiv logistikkedja, från beställning till leverans.

Hur jobbar ni med social hållbarhet? Har de chaufförer som levererar åt er kollektivavtal?

Vi har ett stort ansvar att se till att alla som arbetar för Bring har bra villkor. Alla som arbetar på våra terminaler och våra egna chaufförer har kollektivavtal, och majoriteten av alla våra underleverantörer har kollektivavtal. Vi ställer också tydliga krav på resten av våra underleverantörer, för att säkerställa att alla anställda har tillfredsställande arbetsvillkor som är i linje med gällande kollektivavtal. Vi gör därför återkommande kontroller av våra åkerier och deras anställdas villkor så de överensstämmer med våra krav. Det är nolltolerans för överträdelser av tillämpliga principer. Om en överträdelse avslöjas under exempelvis en revision kommer en förbättringsplan att fastställas. Leverantörsrelationen avbryts vid allvarliga överträdelser.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete eller om hur vi kan göra dina leveranser ännu grönare.

Dela artikel