Bring och Biltema på samma tåg

Från slutet av maj 2018 började det fullpackade tåget från Biltemas stora lager i Halmstad köra till varuhus i Norge, där vi står för transporten.

Tåg lastat med Bring-containrar på järnväg

Biltematåget kommer rulla dagligen

Från slutet av maj 2018 avgick det fullpackade tåget från Biltemas stora lager i Halmstad, till varuhus i Norge, och det är vi på Bring som står för transporten. Tågtransporterna mellan lagret i Halmstad och Norge började under 2017 som ett test. Inledningsvis fick fem varuhus varor via tåg, men från sommaren 2018 får 31 Biltema-varuhus i Norge sina leverans per tåg. Varje dag kl 21:30 rullar tåget från Halmstad. 

Stor miljövinst

När tåget togs i bruk skedde mer än hälften av alla norska transporter på järnväg. Detta motsvarar ungefär 80 lastbilar varje vecka, och koldioxidbesparingen beräknas till nästan 90%. Eller 5.100 ton koldioxid årligen.

- Vi har arbetat med olika lösningsförslag för Biltemas volymer till Norge under några års tid, berättar Johan Libera, kundansvarig på Bring. Extra kul att nu kunna medverka till att flytta volymer från väg till järnväg, fortsätter han.

Och planer finns på ännu fler järnvägstransporter i hela Norden.

Vill du veta mer?