Apoteket AB stärker kunderbjudandet med samma-dag-leveranser i hela landet

Apoteket AB ville skapa en leveranslösning som gav kunderna samma snabba hemleveranser i hela landet. Valet föll på en flexibel leveranslösning genom Brings bud- och expresstjänster.

Budbil kör på bro i solen

Apoteksmarknaden utvecklas i snabb takt, inte minst beroende på en allt starkare konkurrens inom e-handel och varulogistik. Det har de senaste åren ställt allt högre krav på nya arbetssätt och en ständig förädling av kunderbjudandet. Transporterna till kund är en viktig del i det totala erbjudandet, där digitaliseringen har öppnat upp för nya möjligheter.

För att möta nya kundbehov och förändrade köpmönster arbetar Apoteket med olika lösningar och transportörer. Johan Selin, distributionslogistiker på Apoteket AB, driver flera av de operativa initiativ som prioriteras inom Apotekets så kallade lastmile-lösningar. Det motsvarar den sista viktiga sträckan till slutkund, som ställer särskilda krav på snabbhet och precision. Detta leveransled har enligt Johan Selin hamnat alltmer i fokus i takt med att fler och fler receptbelagda mediciner och handelsvaror beställs digitalt med leverans till dörren.

Läs mer om våra budtjänster och boka bud

En apoteksmarknad i snabb förändring – drivkraften bakom nytt leveranserbjudande

Det var också en av anledningarna till att Apoteket år 2019 startade ett projekt med målet att nå en större räckvidd för snabba, precisa samma-dag-leveranser till så stor andel av kunderna som möjligt. Något som tidigare enbart varit möjligt i Stockholmsområdet. En av de viktigaste drivkrafterna bakom initiativet var att få en enkel och enhetlig lösning som ger kunderna möjlighet att få sina varor hem samma dag även på Västkusten i Skåne och Norrbotten. Apotekets egna 20 lokala butikslager kombinerat med samarbetet med Brings lokala budtransportörer, har haft en central betydelse för att snabba upp leveranserna och öka närheten till kunderna.

Ett bud lämnar över paketet vid mottagarens dörr
Hemleverans av apotekets produkter. Foto: Apoteket

Valet föll på en budlösning med lokal förankring och hög transparens för Apotekets kunder 

– I upphandlingen valde vi att ha en öppen frågeställning för att få in fler svar på möjliga lösningar. För oss var transportörsprodukten avgörande eftersom det är våra lokala apotek som agerar lager, berättar Johan Selin.

Huvudfrågan handlade om att hitta en enkel, modern och digital lösning för den sista viktiga leveranssträckan hem till slutkund, med förutsättningen att leveransen skulle ske samma dag i de 20 butikslagrens upptagningsområden runt om i landet. 

– Utifrån den breda frågeställningen fick vi in förslag från flera leverantörer på ett par ganska olika upplägg. Vi tittade närmare på några traditionella terminalupplägg. I slutändan blev det ändå en budlösning som valet föll på, vilket flera transportörer också offererade.

Ambitionen var att hitta en balans mellan den geografiska räckvidden med leveranser lokalt och en effektiv, central samordning och digital lösning. Apoteket insåg redan tidigt att det kunde bli en utmaning med allt för många lokala aktörer och anpassningar. Därför söktes i första hand en transportör med större räckvidd som kunde möta behoven både lokalt och regionalt. Med en och samma leverantör över hela landet skulle Apoteket kunna erbjuda ett enhetligt erbjudande och samma gränssnitt till kunder i alla delar av landet. Att det slutligen blev en och samma leverantör har enligt Johan Selin underlättat implementeringen.

– Det som slutligen avgjorde att vi valde Brings budlösning var att vi såg att hela spårbarheten och leveransbekräftelserna i deras lösning uppfyllde våra behov, med en hög trovärdighet i leveransprecisionen. Bring var även en av de transportörer som har ambitiösa miljömål. Vi upplevde också att Bring har en bra nivå på digital mognad, vilket var viktigt för oss.

Från två pilotstäder till 20 leveransorter på ett år

Redan från start av projektet hösten 2019 sattes en målsättning att komma igång med samma dag-leveranser på samtliga 20 orter med butikslager. Först ut att testa de interna processerna och samarbetet med Bring var kunderna och butikslagren i Göteborg och Malmö.

Brings budbil hämtar ett paket i lastutrymmet

En stor del av projektet har varit att implementera lösningen lokalt på de olika orterna. Delar av det arbetet drevs internt för att sätta upp logistiken med butikslagren runt om i landet. Till grund för den tekniska lösningen låg den systemplattform som Apoteket tidigare använt för budleveranser i Stockholm. Ett system som anpassades och skalades upp för att passa för en ny, större kostym.

– Centralt har vi haft en och samma kontaktyta med Bring. Bring har skött alla kontakter med transportörerna runt om i landet, utbildat och fungerat som en brygga för att säkerställa att de lokala uppläggen fungerar i praktiken. Det har varit mycket bra och underlättat för oss i de lokala utrullningarna, berättar Johan Selin.

Sedan oktober 2020, ett år efter att samarbetet med Bring startade, är implementeringen klar som planerat från Malmö i söder till Luleå i norr. För Apotekets kunder innebär det att den som beställer receptbelagd medicin och handelsvaror digitalt kan välja att få leveransen samma dag direkt till dörren med de nya tjänsterna "Hem kväll med bud".

Nya leveranserbjudandet en viktig del i Apotekets utveckling 

Med de nya lokala samma dag-leveranserna har Apoteket stärkt sitt erbjudande och även skapat en geografisk konkurrensfördel gentemot nätapotekens lager i vissa delar av landet. Genom att chaufförerna kan hämta och leverera varorna senare har också orderfönstret utökats, då Apoteket kan ta emot kundorder under längre tid.

För kunderna innebär det förutom snabbare leverans även en större precision och trygghet när varorna levereras samma dag, då kunden själv i realtid både kan spåra och följa transporten samt kvittera sin leverans digitalt.

– Projektet har gått som planerat, vi har nått dit vi vill så här långt. Vi är fortfarande i ett för tidigt skede för att se de verkliga resultaten, men vi ser mycket positivt på det vi har sett hittills. Nu gäller det också att se till att våra kunder får bättre vetskap om vårt nya leveranserbjudande.

Det Apoteket redan har märkt är att återkommande kunder använder tjänsten så mycket som varje eller varannan vecka, vilket Johan Selin tycker är lovande. Nu återstår att vrida, vända och justera för att vässa erbjudandet ytterligare. Bland annat ser Apoteket över hur upptagningsområdena kan utvecklas framöver.

– Vårt mål är att hela tiden utvecklas. Vårt leveranserbjudande är en viktig del i den utvecklingen och vi strävar alltid efter att hitta nya sätt att leverera till våra kunder. Det gäller alla våra logistiklösningar, avslutar Johan Selin.

Bring hjälper Apoteket AB med samma-dag-leveranser på följande orter:

 • Stockholm
 • Göteborg
 • Malmö
 • Uppsala
 • Västerås
 • Örebro
 • Jönköping
 • Umeå
 • Östersund
 • Norrköping
 • Linköping
 • Helsingborg
 • Sundsvall
 • Luleå
 • Eskilstuna
 • Södertälje
 • Gävle
 • Borås
 • Halmstad
 • Växjö
 • Karlstad

Vill du veta mer om hur Bring skulle kunna hjälpa ditt företag att stärka ert kunderbjudande med snabbare, mer precisa och hållbara leveranser? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Få inspiration och kunskap om hur du kan stärka ditt företags leveranserbjudande med fokus på snabbhet, precision och hållbarhet. Vår e-bok innehåller konkreta tips på vad du bör tänka på, och vilka frågor du bör ställa till din logistikpartner.

Dela artikel