Kundcase: Hilti

Så stärker Hilti kvaliteten i verktygsleveranserna med bud från Bring

Budtransporter är en central och viktig del för att möta kundernas höga krav på snabbhet och precision i Hiltis verktygsleveranser. Snäva tidsfönster och utmanade leveransförutsättningar ute på de byggarbetsplatser verktygen levereras till, ställer höga krav på både anpassning och ett nära samarbete mellan Hilti och Bring.

Kund signerar paket levererat av Bring

Hilti erbjuder verktyg, produkter, mjukvara och tjänster till företag i byggbranschen. En central del i verksamheten är Hiltis verktygsservice, som dagligen bland annat levererar ut verktyg till olika byggarbetsplatser runt om i Sverige.

Trycket på byggmarknaden är stort och tidsschemat i byggprocesserna pressat. I storstäderna märks detta extra tydligt. Med en hög byggtakt ökar behovet av snabbare, mer konsoliderade leveransflöden. För Hilti innebär det att tidsfönstren före leveranser ofta är mycket smala, vilket ställer höga krav på optimering och leveransplanering. En annan utmaning i Hiltis verktygsleveranser ut till byggarbetsplatserna är att utrymmet ofta är tight och att det inte alltid finns en given plats för att ta emot leveransen inne på bygget.

– För oss är det viktigt att veta och kunna styra när leveransen kommer. Våra kunder ber uttryckligen om det och vår ambition är alltid att möta kundbehoven med så snabba och effektiva leveranser som möjligt! Det är en svår nöt att knäcka, eftersom det är svårt att hantera med vanliga distributionsflöden och transportlösningar, säger Viktoria Johnsson Service & Transport Manager och ansvarig för logistiktjänsterna på Hilti.

Budlösning möter fler unika behov hos Hiltis kunder

Hilti får flera kundförfrågningar på verktygsleveranser varje dag, ofta projektspecifika. I den mån det går ”kopieras” leveranslösningar från andra projekt. Men i slutänden handlar det om unika kundanpassningar när det gäller leveransfönster, hur det ska levereras in till byggarbetsplatsen, val av transportalternativ och andra specifika leveranskrav.

Samarbetet med Bring i Sverige började för cirka 8 år sedan och utvecklas hela tiden i nära dialog med Hilti. Brings bud är idag en viktig komponent för att stärka kvaliteten i Hiltis kundleveranser och möta kraven på snabba leveranser med snäva tidsfönster.

Tillsammans med Bring har vi skapat en speciallösning för tidsbestämda leveranser med bud. Bland annat från ett av våra lager där vi skickar ut verktyg både akut och med fast datum och tid. Bring ser till att vi kan upprätthålla den höga flexibilitet, snabbhet och precision som krävs när vi har så smala tidsfönster att förhålla oss till.

Viktoria Johnsson, Service & Transport Manager på Hilti

Högre flexibilitet och träffsäkerhet med Brings bud

Det viktigaste för Hilti är att snabbt och effektivt kunna anpassa sina verktygsleveranser och att erbjuda en bra lösning för att kunna hantera leveransutmaningarna ute på kundernas olika byggsiter.

– Komplexiteten ute på byggarbetsplatserna kan vara stor. Det gör att förutsättningarna för att leverera inte är så lätta att bedöma i förväg. Det innebär bland annat att det kan vara svårt att komma i kontakt med rätt person på plats för att kunna leverera, eller rent av hitta till en specifik leveransplats på bygget. Därför är det svårt att sätta ett standardflöde för denna typ av behovsanpassade leveranser. Här ger budlösningen med Bring större möjligheter och flexibilitet, när budet kan ta eget ansvar för att få tag på rätt plats och mottagare. Vi upplever en mycket hög träffsäkerhet i våra leveranser, det är därför vi väljer Bring!

För ett byggprojekt kan försenade eller uteblivna leveranser orsaka stora problem, till och med stillestånd i byggproduktionen med onödiga merkostnader som följd. Genom att erbjuda mer effektiva och träffsäkra leveransalternativ bidrar Hilti till att minimera den risken.

I samarbetet med Bring kan vi känna oss mer säkra på att kunderna får sakerna när och till den plats de förväntar sig

Viktoria Johnsson

Nära samarbete viktigt för att skapa bra lösningar för kunderna

Att transporterna är en så viktig länk i Hiltis erbjudande, ställer höga krav på samarbetet med transportleverantören, betonar Victoria som sätter stort värde på att hitta bra lösningar för att möta kundernas specifika behov.

– Samarbetet med Bring fungerar jättebra. Jag upplever det som ett partnerskap, att det finns en stark vilja hos Bring att hitta lösningar som passar oss och våra kunder. Vi har en öppen dialog från båda håll. Jag är ofta frågvis. Kan ställa rätt specifika frågor som jag får bra förklaringar på, med tydliga förutsättningar för hur Bring kan möta våra önskemål, vad som går och vad som eventuellt inte går. Saknas någon information så tar vi dialogen vidare om det, testar, utvecklar och ser hur det går. Det känns som vi arbetar gemensamt mot samma mål. Det är en relation som vi uppskattar!

Hur ser dina leveransbehov ut?

Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy logistik som passar ditt företags behov. Ta kontakt så berättar vi mer!

Dela artikel