Snabbt och hållbart

Kan riktigt snabba leveranser också vara hållbara?

Hållbarhet står högt på många företags agenda, men när det gäller transporter och kundleveranser finns dock en del kvar att göra. Hur ser utmaningarna ut? Och går det verkligen att möta kundernas behov av att få sina leveranser både snabbt och hållbart?

Budbil bakom träd

Hållbarhet har klättrat på agendan hos det flesta företag de senaste åren. Om det har med den så kallade ”Greta-effekten” eller en allmän insikt om att resurserna är ändliga råder det lite delade meningar om. För Catherine Löfquist, Hållbarhetschef på Bring, har det dock blivit tydligt att intresset för miljö, och även hållbarhet i ett bredare perspektiv, har ökat de senaste åren:

– Hållbarhet är verkligen på tapeten ute på företagen och på allas agenda. Jag märker en stor skillnad bara de senaste två åren. Den största skillnaden vi kan se är tydligare hållbarhetssatsningar jämfört med tidigare. Att företag nu är beredda att avsätta pengar för att förändringarna verkligen ska bli av.

Ladda ner E-boken "Snabba, precisa och hållbara leveranser"

Hållbarhet så mycket mer än miljö

Men det är inte alltid förändringsinitiativen håller hela vägen. Vanligtvis läggs mycket fokus på hållbarhet kopplat till de produkter företaget säljer och att skapa mer hållbara produktionsprocesser. Samtidigt som transporterna fortfarande inte vägs in på samma sätt i helheten. Det gäller inte minst när det handlar om så kallade lastmile-leveranser, den sista viktiga sträckan till slutkund, som ställer särskilda krav på snabbhet och precision.

Företag behöver bli bättre på att utmana hela sin affärsidé ur ett hållbarhetsperspektiv. När leveransen blivit en viktigare del av själva kunderbjudandet behöver transporterna också ses som del av hela kedjan. Annars kommer det i framtiden inte spela någon roll vad man säljer.

Catherine Löfquist

Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring
Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring

Att leveranserna är socialt och ekonomiskt hållbara samt att det utförs enligt etiska riktlinjer är också en viktig del av hållbarhetsarbetet, liksom olika initiativ för att skapa fler cirkulära flöden.

– Allt från chaufförernas anställnings- och arbetsvillkor till ruttplanering, vilket bränsle vi har i våra fordon och valet av fordonstyp ska ses ur ett hållbarhetsperspektiv. Det gäller både internt och för underleverantörer. Det genomsyrar även vår tjänsteutveckling. Några exempel på det är miljöreturtjänster och branschöverskridande samarbeten med samkörningar i syfte att skapa synergier, mindre miljöpåverkan och nya betalningsströmmar.   

Går det verkligen att leverera både hållbart och snabbt?

– Idag är det förutsägbarheten som är viktigast i ett företags leveranserbjudande. Som transportföretag är det vår uppgift att möjliggöra för våra kundföretag att ge sina kunder just förutsägbarhet när de väljer leveranssätt. Att hjälpa våra företagskunder genom att erbjuda hållbara leveranslösningar skapar en större känsla av trygghet och ansvar.

Hur kan företag då förhålla sig till hållbarhetsperspektivet när det handlar om snabba och precisa bud- och expressleveranser?

– När kundbehovet är snabbhet och precision, då får vi jobba utifrån det vi kan påverka. Ur ett hållbarhetsperspektiv blir det då extra viktigt hur leveransen sker. Det kan handla om val av fordon, till exempel cyklar, elfordon, tåg eller fossilfritt bränsle etc. Snabba bud- och expressleveranser har traditionellt ofta mer utsläpp per paket, men den så kallade fyllnadsgraden är inte den enda framgången. Idag finns det flera digitala hjälpmedel för ruttplanering och kommunikation med slutkund som skapar bättre samordning och effektivare, mer hållbara transporter än förr.

elcykel park
Leverera både snabbt och hållbart med alternativa fordon

Utmana ditt eget företags leveranserbjudande

Bring har länge arbetat strategiskt med hållbarhet. Det händer mycket nu, vilket sporrar hela branschen, men det går inte att luta sig tillbaka betonar Catherine Löfquist:

Det viktiga är att inte vara nöjd med det man har. Det gäller både oss som transportföretag och våra företagskunder. Vi behöver hela tiden utmana varandra att tänka nytt och utveckla tillsammans.

Cathrine Löfquist

Hållbarhetsagendan är viktigt när företag ska säkerställa snabba, precisa och effektiva leveranser idag och i framtiden. En aktiv dialog med din logistikpartner kring dessa frågor gör det ofta enklare att veta vilka betydelsefulla små steg ni kan ta på vägen mot snabbare och samtidigt mer hållbara leveranser.

Stärk ditt leveranserbjudande

Vill du veta mer om hur Bring skulle kunna hjälpa ditt företag att stärka ert kunderbjudande med snabbare, mer precisa och hållbara leveranser? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Få inspiration och kunskap om hur du kan stärka ditt företags leveranserbjudande med fokus på snabbhet, precision och hållbarhet. Vår e-bok innehåller konkreta tips på vad du bör tänka på, och vilka frågor du bör ställa till din logistikpartner.

Dela artikel