Snabbhet, precision och hållbarhet

Snabbhet, precision och hållbarhet – tre viktiga leveranskrav hos dina kunder

I takt med mer köpmedvetna och digitalt mogna kunder har leveransen fått större betydelse för köpupplevelsen. Kraven på snabbare, mer precisa och dessutom hållbara leveranser ökar och den sista viktiga sträckan fram till kund, last mile, har blivit allt mer affärskritisk.

Grön elcykel framför svart vägg

Idag utgör leveransen en viktig del av själva kunderbjudandet och kundens upplevda värde av ett köp. Det märks också genom att fler och fler företag lyfter fram sina leveranserbjudanden som argument i sin marknadsföring. Det gäller oavsett om slutkunden är en privatperson eller ett företag.

De senaste åren har kunders digitala mognad ökat, samtidigt som de ställer högre krav på snabbare, mer precisa leveranser. Mer köpmedvetna kunder är vana vid att själva kunna bestämma hur snabbt och på vilket sätt de vill ha sina leveranser. Detta innebär nya utmaningar för många företag i arbetet med att skapa ett attraktivt leveranserbjudande. Ett exempel är den ökade efterfrågan på samma-dag-leveranser, dvs. att varorna levereras samma dag som beställning.

Ladda ner E-boken "Snabba, precisa och hållbara leveranser"

Snabbhet – både i leverans och anpassning

På en marknad där kundernas förväntningar ständigt förändras och nya köpbeteenden utvecklas, har ”snabbhet” flera betydelser. För ditt företag innebär det först och främst att du snabbt behöver få grepp om vad denna förändring innebär, för att i nästa steg välja väg och skapa rätt förutsättningar internt i ditt företag. Hur ser drivkrafterna bakom och behoven av snabbare leveranser ut i just er målgrupp? Och vad krävs för att snabbt kunna anpassa och effektivisera befintliga processer och leveranslösningar för att möta nya kundkrav?

Att stärka upp leveranserbjudandet med ett automatiserat och skalbart bud- och expressalternativ är ett sätt att möta utvecklingen som både stärker kundernas leveransupplevelse och företagets affär. Idag finns moderna digitala verktyg och logistikplattformar som gör att det snabbt gå att utveckla och få på plats nya, attraktiva leveransalternativ.

Förväntningarna på allt snabbare leveranser har gjort att bud- och expressmarknaden har utvecklats mycket de senaste åren. Inte minst under Corona-epidemin, där möjligheten till snabba leveransen direkt till slutkund många gånger varit avgörande för kunder att köpa. Det finns ibland en bild av att budtjänster inte riktigt passar för mer komplexa leveranser, som exempelvis kräver viss hantering eller installation, särskilda leveranskriterier, eller sekretess. Med dagens smarta budlösningar kan du i samarbete med din logistikleverantör skapa skräddarsydda, skalbara leveransalternativ för att möta behoven av samma-dag-leveranser, som kompletterar och stärker ditt total kunderbjudande.

Precision – såväl transparens som flexibilitet

Leveransprecision är ett viktigt kundkrav som är nära kopplat till snabbhet. I praktiken handlar det om kundens förväntningar på när beställningen ska dyka upp och känslan av att ha kontroll. Det kan handla om att kunna styra tid och leveransplats, spårnings- och kommunikationsmöjligheter, signering med mera.

Brings bud levererar paket på kundens dörr

Idag är en leverans så mycket mer än att bara förflytta en vara från en plats till en annan. För dina köpare är information, enkelhet och transparens en lika viktig del av kundupplevelsen. På samma sätt är du som företag beroende av kunskap om dina kunders förväntningar och köpbeteenden.

Enkelhet, transparens och att skapa en god kundupplevelse hela vägen är viktiga drivkrafter i den digitala utvecklingen på leveransmarknaden. Idag finns webbaserade plattformar, gränssnitt och API:er som kan integreras med, eller komplettera, befintliga processer för att öka både leveransprecisionen och stärka kundupplevelsen.

För slutsträckan till kund, last mile, är precisionen extra central. Inte minst för att den ofta är den enda verkliga kontakten mellan leverantör och mottagare. För ditt företag blir leveransen en viktig länk ut till kunden. I kundens ögon är den en självklar och integrerad del av ditt kunderbjudande.

Hållbarhet – medvetna val ur flera perspektiv

När kraven på snabbhet och precision ökar blir det extra viktigt att planera för hur leveransen sker för att vara hållbar. Det kan exempelvis handla om val av fordon såsom cykel, elfordon, tåg, eller fossilfritt bränsle, transportplanering, ruttoptimering etc.

En elcykel är ett bra och framkomligt fordon i stadskärnan
Leverera både snabbt och hållbart med alternativa fordon.

Att bredda perspektiven och utmana sina egna föreställningar om vad som är möjligt är viktigt både i hållbarhetsarbetet och för dina kundleveranser. Här kan din transportpartner hjälpa dig. Idag finns flera smarta digitala hjälpmedel för bland annat ruttplanering och kommunikation med slutkund, som skapar bättre samordning, effektivare processer och därmed också mer hållbara transporter.  

Öka din konkurrenskraft

Vill du veta mer om hur Bring skulle kunna hjälpa ditt företag att stärka ert kunderbjudande med snabbare, mer precisa och hållbara leveranser? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Få inspiration och kunskap om hur du kan stärka ditt företags leveranserbjudande med fokus på snabbhet, precision och hållbarhet. Vår e-bok innehåller konkreta tips på vad du bör tänka på, och vilka frågor du bör ställa till din logistikpartner.

Dela artikel