Innovativa leveranser

Teknik och innovation driver utvecklingen mot snabbare leveranser

Förändrade köpbeteenden och nya möjligheter med digital handel ökar kraven på leveranserbjudandet. Hur kan ditt företag använda teknik och innovation för att möta kundernas behov av snabbare, mer precisa leveranser?

Bringbil på Sergels torg i Stockholm

Produktkvalitet och pris är inte tillräckligt för att vinna kundernas förtroende på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Det gäller såväl i större, mer komplexa affärer inom business-to-business som vid direktförsäljning till konsument. Idag är det istället mervärden som snabbhet, leveransprecision och hållbarhet som står högst på kundernas kravlista.

I företag där frakten utgör en betydande del av omsättningen har leveransen blivit en allt viktigare del av erbjudandet. Med den digitala utvecklingen och nya, innovativa leveransalternativ finns flera möjligheter att både effektivisera logistikprocessen och öka intäkterna. Det gör att allt fler företag inser värdet av att vässa sina leveranserbjudanden och skapa mer sömlösa leveransupplevelser för att inte tappa i konkurrensen.

Ladda ner E-boken "Snabba, precisa och hållbara leveranser"

Kunddriven utveckling med ökat fokus på bud- och expressleveranser

Den starka ökningen inom digital handel har haft stor inverkan på de senaste årens utveckling inom logistikområdet i stort. Det visar sig bland annat i ett ökat fokus på samma-dag-leveranser och last mile, det sista viktiga leveransledet till kund. Något som också inneburit ett bredare intresse för möjligheterna med flexibla bud- och expresstjänster.

Med den digitala utvecklingen följer nya förhållningssätt, förändrade beteenden och referensramar. Erfarenheterna av att handla på nätet påverkar våra köpbeteenden generellt. Inte minst när det gäller kunskapen om vad som är möjligt, att inte ha tålamod att vänta och behovet av kontroll. Som kunder är vi vana vid att kunna agera på behov och lösa problem snabbt, här och nu, utan att behöva vänta. Med dessa nya erfarenheter höjs förväntningarna och därmed också kravet på leveransupplevelse.

bil stockholm

På marknader som exempelvis Kina och Sydkorea, där kundbehovet drivit utvecklingen längre, är leveransnormen redan idag inom några timmar. Här i Norden är kunderna som regel fortfarande vana vid bredare leveransfönster och kan förhålla sig till det. Men det finns tydliga tecken på att normen håller på att förändras även här. Inom en inte allt för lång framtid kommer kunderna att uppleva att nästa dag är en dag för sent. Det är en av anledningarna till att olika bud- och expresslösningar allt oftare utvärderas som alternativ till mer traditionella terminallösningar.

Uppdaterade leveranserbjudanden – nödvändig digital omställning

Idag skapas nya innovativa logistiklösningar, webbaserade plattformar, gränssnitt och API:er som kan integreras med, eller komplettera, befintliga processer för att möta kundbehov idag och i framtiden.

Många av de transportsystem som används idag är byggda för äldre, mer traditionella leveransflöden. De saknar ofta funktioner och gränssnitt för att möta kundernas förväntningar och uppfyller sällan kraven på transparens som finns idag. För företag med äldre systemmiljöer och logistiksystem kan det innebära en större, men nödvändig omställning för att kunna hänga med i konkurrensen.

API innovation
Nya tekniska lösningar och API:er kan underlätta utveckling av nya funktioner.

Det kan exempelvis handla om att införa nya betalningssätt, leveransalternativ eller någon annan förbättring av ditt erbjudande. Idag finns webbaserade plattformar, gränssnitt och API:er som kan integreras med, eller komplettera, befintliga processer för att möta kundbehov idag och i framtiden. Med dessa nya plattformar är det lättare att anpassa, snabbare att utveckla och smidigare att implementera nya lösningar i din verksamhet.

Vilka leveransupplevelser vill dina kunder ha i framtiden?

I implementeringen av en ny leveranslösning är det därför viktigt med ett nära samarbete och öppen dialog mellan företag, logistikpartner och användarna. Framgången ligger i att kontinuerligt under processen testa den verkliga kundupplevelsen genom att ställa frågor som: Hur ofta används tjänsten? På vilket sätt? Är den enkel att förstå? Vad är betalningsviljan? etc. Det räcker inte med att konstatera att den nya funktionen fungerar bra och är enkel att förstå, om ingen är beredd att betala för den.

Än har vi bara sett början på vad den digitala utvecklingen kan bidra med inom logistikområdet. Inte minst när det gäller snabba leveranser, med höga krav på precision och hållbarhet, finns möjligheter för många företag att stärka sitt leveranserbjudande.

 

Öka din konkurrenskraft

Vill du veta mer om hur Bring skulle kunna hjälpa ditt företag att stärka ert kunderbjudande med snabbare, mer precisa och hållbara leveranser? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Få inspiration och kunskap om hur du kan stärka ditt företags leveranserbjudande med fokus på snabbhet, precision och hållbarhet. Vår e-bok innehåller konkreta tips på vad du bör tänka på, och vilka frågor du bör ställa till din logistikpartner.

Dela artikel