Ny lösning på smittorisken

Låt mottagare signera för leveransen på sin egen telefon och undvik närkontakt i pandemitider.

Bud från Bring tar ut paket från en Bring-bil

Trots flera tilltag och säkerhetsåtgärder för att minska risken för smittspridning kan en leverans och överlämning av en vara kännas orolig och olustig för både chaufförer och mottagare. Vi har därför tagit fram en ny teknisk lösning som gör att mottagare signerar på sin egen telefon och därmed inte kommer i kontakt med chaufförerna. Samtidigt löser detta frågan kring själva kvitteringen, vilket fortfarande är en viktig efterfrågan hos våra kunder vid vissa leveranser.

Den som till exempel är sjuk hemma och har gjort en hembeställning från ett apotek, kan alltså få sin vara utan att behöva komma i närkontakt med chauffören, eller behöva signera på chaufförens telefon. Samtidigt får vår kund, det vill säga apoteket, ett besked om vem som har tagit emot deras vara genom själva kvitteringen.

- Vi har på kort tid tagit fram en lösning där vår chaufför kan skicka ett meddelande till mottagaren så att de kan signera leveransen på sin egen telefon, istället för att skriva under på chaufförens. Vi hoppas att den nya lösningen bidrar till trygg känsla vid våra leveranser, säger Jerker Dammbro, som leder det utvecklingsteam som tagit fram lösningen.

Signatur på smartphone

Vill du erbjuda snabba leveranser till dina kunder?

GLOW är ett digitalt gränssnitt som underlättar bokning och spårning av leveranser. Det används i flera av våra tjänster.