Skandinavisk testshopping 2018

Vanliga konsumenter testshoppade i 90 nätbutiker i Norden - se resultaten och få tips på hur du kan konvertera mer med leveransen.

Se vad som fungerade och inte i nätbutikerna kring leveransen

Så var upplevelsen för konsumenterna - följ deras omdömen steg för steg genom nätshoppingen, med bildexempel.  

I rapporten kan du läsa om:

  • Nätbutikens startsida - de vanligaste fallgroparna på mobilen!
  • I kassan - hur du förbättrar presentationen av leveransvalen och hur du beskriver hemleveranser så de inte skrämmer bort dina kunder 
  • Träsket med villkor - så undviker du att dina kunder hamnar där
  • Aviseringar - som funkar fint eller inte funkar alls…
  • Returservicen ifrån nätbutiken - Vad hissades? Vad dissades?

powered by Typeform

Share Article