Från impulsköp till mer hållbar e-handel

Från impulsköp till mer hållbar e-handel

Kan coronapandemin bidra till mer miljömedvetna nätbutiker? Vi har frågat Ole Petter Nyhaug och Jakob Lagercrantz, två av Nordens främsta experter inom konsumenttrender, miljö och hållbarhet.

Siffror från före coronapandemin visar att många konsumenter har haft en tydlig inställning till att handla mer hållbart och miljömedvetet, men detta har inte nödvändigtvis lett till konkreta handlingar. Jakob Lagercrantz, VD för 2030-sekretariatet och en av Sveriges ledande experter inom logistik och hållbarhet, tror att detta kommer att förändras och att flera aktivt kommer att gå från attityd till handling.  

– Det har tidigare varit mycket diskussion om videomöten och papperslösa kontor, men det har inte riktigt tagit fart. Coronapandemin har tvingat oss att, i princip över natten, ändra hur och vart vi arbetar. Vissa dagar fylls med det ena videomötet efter det andra, säger han.

Han menar att de flesta har insett att man kan genomföra många tidigare “analoga” aktiviteter digitalt – inkluderar det att handla produkter?  

Framför allt har den mer eller mindre självvalda isoleringen fått oss att “källsortera” våra aktiviteter, framför att handla på rutin och impuls. Det i sig själv är hållbart.

Jakob Lagercrantz

portrett av Jakob Lagercrantz, CEO for 2030 Sekretariatet
Jakob Lagercrantz, CEO 2030-sekretariatet

Mer än “gröna ord”  

Näthandeln ökade kraftigt redan innan coronapandemin och har ökat ännu mer efter.   

– Detta innebär också att vi kommer att se ökade transportkostnader under de kommande tio åren. Det kräver att e-handelsbranschen måste ta till sig och arbeta hållbart på allvar. Inte bara använda “gröna ord”. Returer måste kosta. Det är inte okej att beställa tre kostymer eller klänningar och lämna tillbaka två gratis bara för att de är i fel storlek, säger Jakob och lägger till att dagens fossila transportutsläpp måste ersättas med biodrivmedel och elfordon. 

Många vill bidra  

Ole Petter Nyhaug, kreativ chef och partner i Opinion Norge, är en av Norges mest erfarna specialister inom konsumenttrender, insikt och innovation. Han tror inte nödvändigtvis att konsumenterna kommer att ändra sin inställning till klimat och hållbarhet på grund av krisen.  

– Många hoppas nog det, men fakta, forskning och psykologisk insikt säger något annat. Resultat och erfarenheter från tidigare ekonomiska kriser och otrygga tider visar att människors handlingar i liknande situationer snarare går från idealistiska värden, som till exempel miljö och klimat, till mer materialistiska värden, som handlar om att säkra sin egen ekonomi, jobb, familj och trygghet, säger han. 

Ändå menar han att krisen kommer att leda till fler miljömedvetna handlingar, som till exempel att resa mindre, konsumera mindre eller kasta mindre mat.  

Många kommer att uppleva att det faktiskt inte var så svårt att ändra sitt beteende och sina vanor till att bli mer hållbara.

Ole Petter Nyhaug

portrett av Ole Petter Nyhaug, Kreativ leder og partner i Opinion Norge
Ole Petter Nyhaug, Kreativ leder og partner i Opinion Norge

– Motivationen är självklart i stor grad ekonomisk och är nödvändigtvis också relaterat till det faktum att man inte får göra en del saker under en period. Detta kommer att resultera i att många kommer att uppleva att det faktiskt inte var så svårt att ändra sitt beteende och sina vanor till att bli mer hållbara.

Han lägger till att det helt klart är en trend, eller en rörelse, i en riktning att människor önskar handling framför löften, planer och löst prat.  

– Många är redo att bidra, men vår stora hållbarhetsrapport från tidigare i år visar att det största hindret är att människor är förvirrade när det gäller vilka tilltag som de själva bör prioritera för att uppnå störst effekt, avslutar Ole Petter. 

Läs mer om experternas åsikter i den senaste utgåvan av Bring Research.

Bring Research är en kvartalsvis konsumentundersökning som genomförs i samarbete med analysföretaget IPSOS och omfattar ett befolkningsrepresentativt urval i Norge, Sverige och Danmark. 

Läs hela rapporten "Från attityd till handling" här.

2020-10-29