Bättre affärer med Serbien

Serbien är centralt beläget på Balkan och ett land där öst möter väst, både geografiskt och kulturellt. Landet har drygt 7 miljoner invånare varav nästan 2 miljoner bor i huvudstaden Belgrad. Valutan i Serbien är serbiska dinarer.

Hus vid en blomstrande trädgård i Serbien

Serbiens starka gruv-och energisektor, verkstadsindustri och snabbväxande IT-sektor gör landet till en intressant marknad för svenska företag. Sveriges årliga export till Serbien är värd över 200 m€ och växer stadigt. Exporten består inte minst av verkstadsprodukter samt pappers- och massaprodukter. Serbien exporterar bland annat livsmedels-och verkstadslösningar till Sverige.

Serbien har frihandelsavtal med både EU och Ryssland. Dett har bidragit till att Serbien används som nav för utländska bolag med intresse att expandera och exportera österut inkl. grannländerna Montenegro och Makedonien.

 Affärsmöjligheter som är speciellt intressanta inför framtiden:

  • Teknologi som förbättrar hållbarhet, säkerhet och produktivitet inom gruvbranschen
  • Lösningar som kan förbättra kostnadseffektivitet och kvalité inom sjukvårdssektorn
  • Etablering av produktion inom mekanisk bearbetning samt sourcing av IT

Läs mer om transporter till Serbien

Transportlösningar till Serbien

Serbien är inte ett EU-land vilket skapar en del utmaningar. Man måste ha stor kunskap om tullprocedurer. Tullningen sker vid gränsen och senare, på köparens villkor, vid en speciell tullanstalt som kan ligga på avvägar från avlastningsplatsen. Här behöver en tullagent eller annat ombud godkänna transporten innan du kan slutföra den.

Många svenska företag väljer nu att hitta underleverantörer i landet och Bring är en av få transportörer med direkttransporter. Det är annars vanligt att transportera via en hubb som ligger i Österrike eller Ungern. Det förlänger transporttiden och medför en del risker. Dels hanteringen vid omlastning och dels tullrisken, om lasten inte överensstämmer med dokumentet påbörjas en segdragen tullprocess.

Bring har transporterat till och från Serbien sedan skiftet 80/90-tal. Vi har fasta avgångar och erbjuder fullaster fem dagar i veckan och stycke/parti två gånger i veckan. Transittiden till Serbien är fyra dagar. Förutom transporter erbjuder vi hjälp med införtullning. Exempelvis om en kund i Serbien har avtal med en egen transportör som behöver tulltjänster.