Vett och etikett i tullvärlden

Hos oss på Bring har vi professionella tullrådgivare som kan hjälpa dig med din tullhantering. Här kommer 10 råd till dig som vill lyckas med din gränsöverskridande handel.

En Bring-chaufför visar tulldokument för personal.

1. Planera ditt varuflöde. Ta hjälp av personer med tullkompetens

Vid förtullning säkerställs inte enbart att varorna legalt kan sändas internationellt. Det säkerställs samtidigt att avgifter hamnar rätt och att ständigt strängare säkerhetskrav uppfylls. Med ett gott förarbete, förtullningsarbete och efterarbete minskar den administrativa bördan. Utebliven planering kan medföra att processen blir väldigt resurskrävande och att det då finns risk för stopp i ditt varuflöde.

Våra kompetenta tullrådgivare hjälper dig gärna när du behöver tullrådgivning.

2. Klassificera din vara korrekt

En korrekt förtullning kräver en noggrann beskrivning av din vara. Regler för tullhantering och avgiftssatser tar utgångspunkt i en tulltariffkod. En tulltariffkod är en varukod som består av 8 siffror i exportdeklarationen och 10 siffror i importdeklarationen. Varukoden beskriver varan i detalj enligt den internationella HS-nomenklaturen.

I tillägg till klassificering är varans ursprungsland viktig att ha på plats. Genom korrekt ursprungsland är det möjligt att få nedsatt tullavgift. Vid vissa tillfällen kräver detta ett bindande klassificeringsbesked från Tullmyndigheten. Det är viktigt att du uppger korrekt information, eftersom fel information kan ge upphov till straffavgifter ifrån berörda myndigheter.

3. Varornas tullvärde

Tullvärdet är underlaget för avgiftsberäkningen. I tullvärdet ingår i stort sett alla kostnader som uppstår i samband med att varan importeras. Tullvärdet består av kostnaden för varan (transaktionsvärdet) med tillägg av ytterligare kostnader om dessa inte redan ingår i transaktionsvärdet. Vid vissa tillfällen kanske det inte finns ett transaktionsvärde tillgängligt för att fastställa tullvärdet. Då är det viktigt att känna till alternativa sätt att fastställa tullvärdet på.

4. Ansök om tillstånd och andra förenklingar

En del länder och en del varor omfattas av Exportrestriktioner eller Importrestriktioner och kräver extra tillstånd från myndigheterna vid export eller import. Ansökan om tillstånd och förenklingar kan gälla dig som handelsaktör eller som varuägare.

I tillägg kan du ansöka om tullnedsättningar om du handlar med varor och länder som är knutna till frihandelsavtalet. Undersök kraven och möjligheterna under Frihandel vid import för här kan det finnas pengar att spara.

EU och Tullverket har god information om krav och möjligheter. Även andra myndigheter kan bistå med relevant information.

5. Ansök om tullkredit om du handlar med tullpliktiga varor

Med Tullkredit kan den som förtullar för dig belasta din kredit hos Tullverket istället för att ditt ombud ska lägga ut för dina tullavgifter. Detta kan spara dig eventuell utläggsprovision.

Importmoms redovisar du själv till Skattemyndigheten. Vid innehav av egen tullkredit så meddelas alla tulltransaktioner direkt till dig på din tullräkning. Om ombudets kredit belastas så meddelas dina transaktioner via ombudets tullräkning. Ombudet är skyldig att meddela dig alla uppgifter för ombudstransaktionerna så fort dessa kommit ombudet tillhanda för att du ska kunna redovisa dina transaktioner i rätt redovisningsperiod.

Det finns skillnader mellan alla länder vad gäller regler för beräkning, rapportering samt betalning av importavgifter. Vi hjälper dig gärna att få rätt information för vad som gäller för just din sändning.

Läs mer om vår tullrådgivningstjänst här

6. Skapa en bra digital tullfaktura

Det är tullfakturan som beskriver det som ska förtullas. Tänk på att förutom "Vad en handelsfaktura ska innehålla", inkludera information om tulltariffkod, eller använd dig gärna av vår checklista: ”Vad är skillnaden mellan handelsfaktura och proformafaktura?”.

Vi rekommenderar dig att överföra informationen digitalt till din speditör. Om du sänder oss tullfakturor i form av EDI-filer, Excelfiler, PDF- eller liknande format kommer du ha möjlighet att få ett förmånligare förtullningspris, snabbare behandling och du kan vara säker på att din information används i oförändrat format till Tullverket.

7. Digitalt tullarkiv - en smart lösning

Stora högar med fakturor och förtullningsunderlag har man tidigare kunnat finna på skrivborden hos tullansvariga hos exportörer/importörer. Numera är det fler som har upptäckt fördelen med att ha ett digitalt arkiv för tulldeklarationer och tillhörande underlag. Fler speditörer erbjuder digitala arkiv för lagring av dokumenten. Vi kan erbjuda Bring E-doc som kommer hjälpa dig att arkivera och ha översikt över tulldokumenten från alla speditörer. I vårt arkiv kan du även analysera handeln med utlandet, rapportera korrekta avgifter samt kontrollera att allt är i sin ordning. Detta medför att du inte behöver känna oro vid en eventuell revision.

En digital tullarkivlösning är en separat plattform för snabb och effektiv dokumenthantering, oavsett om du befinner dig på kontoret, på hemmakontoret eller på resa.

8. Uppmärksamma fel

I en tullprocess kan det alltid uppstå fel. Det kan vara fel i dokumentationen, att avtalat gods inte blev skickat, eller att det sker ett fel i deklarationen som är sänd elektroniskt till Tullverket. Vårt råd är att du reagerar på fel så snart du upptäcker dem, så förtullningen blir korrekt. Om fel uppdagas måste det göras en omprövning av ärendet. Om detta inte görs och det uppdagas av berörda myndigheter kan det medföra att straffavgifter tillkommer.

Ta kontakt med den som har utfört förtullningen. De flesta fel brukar vara en relativt enkel sak att rätta till. Det kan bli desto mer kostsamt att inte säga till.

9. Redovisa importmoms

Om du är momsregistrerad så ska du själv redovisa moms för dina importerade varor till Skatteverket. Datumet i tullräkningen bestämmer när du ska redovisa moms vid import, vilket innebär att den utgående momsen för importen redovisar du i den redovisningsperiod som Tullverket har ställt ut tullräkning gällande din import.

Bring E-doc stöttar dig i detta. Du sparar tid och samtidigt kan du känna dig trygg med att rapporteringen blir korrekt.

10. Kom ihåg att ansöka om att få avgifterna tillbaka på returnerade varor

När du returnerar varor till utlandet har du i de flesta fall möjlighet att ansöka om att få betalda avgifter tillbaka. Detta sker inte automatiskt, utan kräver omprövning av importförtullningen samt en exportförtullning med hänvisning till ursprunglig import. För att genomföra detta är ditt tullombud beroende av att det finns en tydlig koppling mellan ursprunglig import och återexport. Finns detta tillgängligt kan det ansökas om återbetalning vilket innebär att du endast betalar avgifter för det gods som är permanent exporterat.

Vill du veta mer?

Vi på Bring hjälper dig gärna med alla regler och procedurer när det gäller omprövning och retur. Kontakta våra tullrådgivare idag!

Dela artikel