Fem tips för att komma igång med tulldeklaration

Fem tips för att komma igång med din förtullning

För att förtullningen ska gå snabbt och smidigt behöver du ha koll på både vilka regler och vilken dokumentation som gäller för just dina varor.

En tulltjänsteman läser igenom dokument framför en Bring lastbil.

1. Ha detaljerad information om dina varor tillgänglig

Var noga med att ange detaljerad information om dina varor, oavsett om du använder en kommersiell eller proformafaktura. Bristande fakturainformation kan få konsekvenser för din gränsöverskridande transport. Klicka här för information om skillnaden mellan en proforma och en kommersiell faktura, och hur du fyller i dem.

Ansök även om EORI-nummer. Ett EORI-nummer är ett unikt registreringsnummer som används för att identifiera ditt företag inom EU. EORI står för Economic Operator Registration and Identification och du kan ansöka om numret eller kontrollera om du redan har ett på Tullverkets hemsida. 

2. Ta reda på rätt varukod för korrekt beräkning av importtullar i mottagarlandet

Observera att alla varor för export eller import måste ha en varukod. En varukod består av tio siffror, varav de första fyra siffrorna bildar det så kallade HS-numret. HS står för Harmonized Commodity Description and Coding System och är ett system som används av de flesta länderna i världen för tulländamål och för internationell handelsstatistik. I Tulltaxan hittar du både varukod och tullsats för din vara. Den behöver du för att på rätt sätt kunna fylla i dina förtullningsdokument.

3. Kolla upp eventuella import eller exportregler för din vara 

Det finns import eller exportrestriktioner för vissa typer av varor, exempelvis kan du behöva en licens eller någon form av tillstånd. Vanliga varor som kan omfattas av restriktioner är livsmedel och ekologiska produkter, växter, alkoholhaltiga drycker och elektriska produkter.

4. Fyll i tulldokumentationen

En vara som ska transporteras utanför EU ska alltid ha en beteckning över innehållet och därmed en faktura bifogad. Vanligtvis är det en handelsfaktura, s.k. Commercial Invoice, som används men för varor man inte betalar eller tar betalt för används istället en Proforma Invoice. Du kan läsa mer om tulldokumentation och ladda ner dokument på vår sida om tull. Du kan även skicka tulldokumentationen elektroniskt som EDI eller via Tullverkets Internetdeklaration (TID). För kunna göra det behöver du göra en ansökan hos Tullverket.

5. Behöver du exportbevis?

I vissa fall, exempelvis vid temporär import eller export eller begäran om återbetalning av tull vid retur kan du behöva ett bevis på att varorna lämnat EU. Det kan även vara så att Skatteverket eller andra myndigheter av andra anledningar vill se ett exportbevis. För att få detta så skriver du in koden 30400 i fältet ”särskilda upplysningar/kod” i exportdeklarationen. 

Bring kan hjälpa dig!

Vi på Bring kan hjälpa dig med din tulldeklaration och förtullning, kan räkna ut mervärdesskattenpå din tulldeklaration och erbjuder Bring E-Doc.

Behöver du fler tips och råd gällande förtullning?

Besök vår Tullportal! Där har vi samlat mycket information om allt som är relaterat till tull.