Vad är skillnaden mellan handelsfaktura och proformafaktura?

När en vara transporteras utanför EU måste den alltid ha en beteckning över innehållet och därmed en handels- eller proformafaktura bifogad. Men vad är skillnaden och hur fyller du i dem?

Lastfartyg full med containrar

Oftast är det en Handelsfaktura, också kallad Commercial Invoice, det vill säga en vanlig betalningsfaktura med betalningsuppgifter till din mottagare som ska bifogas. Ska du däremot inte ta betalt för varan du skickar, ska du istället använda en proformafaktura, så kallad Proforma Invoice. Exempel på tillfällen när du använder proformafaktura är när du skickar ersättningsvaror, prover, reklam, gåvor och returvaror.

Behöver du enkla tips och råd kring förtullning?

Ladda ner Tullguiden här!

Hur fyller jag i rätt information?

Grundinformationen är densamma i både handelsfakturor och proformafakturor och om din vara ska skickas utanför Norden så ska den fyllas i på engelska. Fakturorna behöver innehålla följande information:

 • Säljarens/avsändarens namn och adress
  Här fyller du i uppgifter om ditt företag. Här behöver du även fylla i ditt EORI nummer som är det unika registreringsnummer som används för att identifiera ditt företag inom EU. EORI numret kan du kontrollera eller ansöka om på Tullverkets hemsida.
   
 • Faktureringsadress/köpare
  Här fyller du i uppgifter om den som ska stå som importör/tullskyldig, dvs. den som ska betala importtull och moms. Om du har ett tullkreditnummer så fyller du även i det.
   
 • Leveransadress
  I de här fälten fyller du i din mottagares uppgifter, inklusive deras organisationsnummer/VAT.
   
 • Dag då fakturan utfärdats
  Innebär, precis som det låter, datumet då du fyller i handels- eller proformafakturan.
   
 • Fakturanummer
  Här fyller du i ditt fakturanummer. Om det är en handelsfaktura så fyller du i fakturanumret från betalfakturan och om det är en proformafaktura som inte har något fakturanummer från en betalfaktura så kan du istället ange datum.
   
 • Uppgifter om försändelsen
  Här anger du hur många paket/kollin sändningen innehåller samt dess bruttovikt, dvs. varans vikt, och nettovikt, dvs. varans vikt plus emballage och ev. pall eller bur.
   
 • Uppgifter om innehållet

  Mängd (quantity) och enhet (unit): Här använder du dig av relevant enhetsmått för din vara, exempelvis antal, kg, liter eller centimeter. Det vill säga 2 st datorer, 200 cm matta eller 50 liter fruktjuice. Vilken måttenhet som är relevant för din vara hittar du hos Tullverket.

  Beskrivning av varan: Här beskriver du varan du skickar samt, vid behov, uppger ursprungsland (country of origin) Ursprungsland är det land där varan är tillverkad. Om du exempelvis exporterar skor som är inköpta från Italien, så uppger du Italien som ursprungsland. För vissa varor kan importören få nedsatt tullavgift eller till och med tullfrihet. För att veta om det gäller dina varor så kontaktar du din leverantör i det land du köpte varan. Om du har ett ursprungsintyg så ska de också bifogas sändningen.

  Du uppger även tulltariffnumret, dvs. varukoden, (Customs commodity code) för din vara, det hittar du i Tulltaxan. För vissa varor, exempelvis för att intyga att varan inte har dubbla användningsområden, behöver du även fylla i en Y kod, information om detta hittar du också i Tulltaxan.

  Värde och valuta: Här beskriver du varans värde per enhet samt det totala värdet i rätt valuta. Exempel: Om du skickar tre par skor som kostar 100 kr/par, så fyller du i 100 SEK som enhetsvärde och 300 SEK som totalvärde.

  Betalnings och leveransvillkor: Här fyller du i betalningsvillkor, ex 30 dagars betalning. För Proformafaktura ska det stå ”No charge. Value for customs purposes only”
   
 • Leveransvillkor
  Leveransvillkoren fastställer kostnadsfördelning och ansvar mellan köpare och säljare. Den vanligaste samlingen för leveransvillkor är Icoterms och har koder som t.ex. EXW (EX Works) och DDP (Delivered Duty Paid) Mer om leveransvillkor hittar du hos Tullverket.

Slutligen skriver du under din proforma eller handelsfaktura, kopierar den i två exemplar och bifogar din sändning. Lycka till!