Våra leveranser tar mer hänsyn till miljön

Våra leveranser tar mer hänsyn till miljön

Samtidigt som den nordiska e-handeln växer i ett rasande tempo, ställer mottagarna allt högre miljökrav på handeln. Det visar våra konsumentundersökningar. Därför arbetar vi kontinuerligt med att våra leveranser av paket ska ta mer och mer hänsyn till miljön.

Cykelbud från Bring, med paket för leverans
Publicerad 2021-02-22 Senast uppdaterad 2023-09-14

Många webbutiker ställer nu om för att möta kundernas miljökrav, genom att införa allt från cirkulärt emballage till ett större fokus på själva produktionen av varorna. Men också att leveransen av paketeten från webbutiken till mottagarna ska ske med hänsyn till miljön. Vår e-handelsrapport från Bring Resarch visar att fler och fler nätkunder medvetet väljer att handla hos webbutiker som har en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil.

Bring har arbetat målmedvetet för att minska sitt klimatavtryck under många år. Det har gett resultat: sedan 2012 har koncernen mer än halverat sina utsläpp. Målet i Sverige är att alla fordon och byggnader ska använda förnybara energikällor år 2025.

- Som en stor transport- och logistikaktör med hela Norden som marknad är vi en del av utsläppsproblemet. Men vi är också en del av lösningen. Vi måste bidra där vi kan göra skillnad, säger Catherine Löfquist, hållbarhetchef på Bring.

Ökande kundkrav

I takt med att nätkunderna ställer högre miljökrav på webbutikerna, ställer webbutikerna nya krav på de transportörer de använder. Att ta hänsyn till klimatet blir därför allt viktigare. Dokumentation och konkreta handlingsplaner på kort och lång sikt efterfrågas.

Nu har Bring även en helautomatisk fulfilmentlösning för e-handlare med namn Shelfless. Genom att låta Bring ta hand om lagring, plockning och packning minskar både leveranstid och körsträckan - och försändelserna packas så effektivt och med så lite klimatpåverkan som möjligt. 

Fossilfria drivmedel

Runt halva jordens befolkning bor i städer, som fortsätter att växa – både till storlek och invånarantal. Från alla våra städer kommer 75 procent av världens koldioxidutsläpp. En av våra centrala ambitioner de senaste åren har därför varit att minska våra Co2 utsläpp i städerna. Idag får 6,1 miljoner svenskar sina paket levererade med el, HVO eller biogas, i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping, samt ytterligare 605 orter i Sverige.

Ökat fokus på elfordon

Bring arbetar hela tiden med att fasa ut fordon som drivs av fossila bränslen som exempelvis diesel. I slutet av 2023 kommer inga fordon som drivs av fossila bränslen att köpas in i koncernen.

- Under flera års tid har vi legat långt fram i att testa effektiva lösningar för att bidra till att skapa en marknad för att reducera C02 utsläppen, säger Catherine.

Det är dags att öka takten i omställningsarbetet.  

Vi har därför ett stort fokus på eldrift och laddinfrastruktur. För att vara med och påverka framtidens leveranslösningar har vi exempelvis investerat i det svenska bolaget Elonroad, som tillverkar laddning av elbilar genom en skena i vägen. Och under 2023 kommer vi att öka andelen elfordon.

Terminalen i Västberga är speciellt byggd för hantering av hemleveranser av paket i Stockholm. Den har bland annat ett 40-tal laddpunkter för elbilar som säkrar och bidrar till att minska Co2 utsläppen.

Helelektrisk lastbil från Volta Trucks: Volta Zero
Bring kommer att testa världens första specialbyggda helelektriska 16-ton lastbil från Volta Trucks under slutet av 2021.

Branschöverskridande samarbeten

Även om man kan göra mycket själv är samarbeten väldigt viktiga. Tillsammans med återvinningsföretaget Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholm stad har vi ett hållbart samarbete som heter Älskade stad. Elcyklar och elbilar levererar paket och gods till kunder i centrum och tar med sig torravfall tillbaka.

- Målet med samarbetet är att reducera Co2 utsläpp, minska trafik och buller, samt skapa en bättre atmosfär i våra städer. Vi tror att vi genom att vara villiga att testa och efterfråga nya lösningar, och att arbeta tillsammans med partners och intressenter, kan bidra till mindre Co2 utsläpp, förklarar Catherine.

Samarbetet finns idag i Stockholm, MalmöOslo och Trondheim med planer om att utöka antalet städer i framtiden.

Lastbild från Älskade stad
Samarbetet mellan Bring, Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholm stad heter Älskade stad, och bygger på att samma fordon tar med sig paket in till stadens centrum och torravfall ut.

Vi deltar också i samarbeten av andra slag inom hållbarhetsområdet. Sedan många år tillbaka är vi medlem i 2030-sekretariatet, en organisation som arbetar aktivt för att Sverige ska nå sina högt ställda klimatmål inom transportsektorn; att ha en fossiloberoende fordonsflotta vid 2030. Vi är även med i nätverket Fossilfritt Sverige som är ett nationellt initiativ med ambitionen om att Sverige ska bli det första fossilfria välfärdslandet i världen.

- Vi kan och vill göra mer. Men en leveranskedja med klimatet i åtanke, skapas först när vi är många som hjälps åt, avslutar Catherine.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Är du och ditt företag intresserade av att skicka paket på ett hållbart sätt? Eller vill du prata om något annat som rör hållbarhet och logistik?

Dela artikel