Våra leveranser blir allt grönare

Våra leveranser blir allt grönare

Samtidigt som den nordiska näthandeln växer i ett rasande tempo, ställer mottagarna allt högre miljökrav på handeln. Det visar våra senaste konsumentundersökningar. Därför arbetar vi ständigt med att göra våra paketleveranser allt grönare.

Cykelbud från Bring, med paket för leverans
Publicerad 2021-02-22 Senast uppdaterad 2023-02-15

Många nätbutiker ställer nu om för att möta kundernas miljökrav, genom att införa allt från cirkulärt emballage till ett större fokus på själva produktionen av varorna. Men också leveransen av paketen från nätbutik till mottagare får allt mer miljöfokus. Vår e-handelsrapport från Bring Resarch visar att fler och fler nätkunder medvetet väljer att handla hos nätbutiker som har en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil.

På Bring har vi systematiskt arbetat med hållbara leveranser sedan 2008 och har som ambition att enbart använda förnybar energi i alla fordon och byggnader år 2025.

- Som en stor transport- och logistikaktör med hela Norden som marknad är vi en del av utsläppsproblemet. Men vi är också en del av lösningen. Vi måste bidra där vi kan göra skillnad, säger Catherine Löfquist, hållbarhetchef på Bring.

Ständigt ökande kundkrav

I takt med att nätkunderna ställer högre miljökrav på nätbutikerna, ställer nätbutikerna nya krav på de transportörer de använder. Miljö och hållbarhet är därför ett allt viktigare tema i våra kundmöten. Dokumentation och konkreta handlingsplaner på kort och lång sikt efterfrågas, och hållbarhet präglar även vår tjänsteutveckling.

Under 2021 har vi till exempel lanserat Shelfless - en helintegrerad fulfilmentlösning med fullautomatiserade lager i Oslo och Stockholm, för nätbutiker i Norden som har kunder i Norge och Sverige. Shelfless bidrar till att göra våra leveranser ännu grönare, då vi på våra fulfilmentlager arbetar med effektiv och optimaliserad lagerhållning. Dessutom är packningen hållbar då den görs med återvunnet material och mindre luft i paketen. Våra lager kommer även att ha solceller på taket och drivas med grön el. I tillägg så kommer majoriteten av leveranserna till och från lagren att köras med fossilfria eller utsläppsfria fordon.

Fossilfria städer

Runt halva jordens befolkning bor i städer, som fortsätter att växa – både till storlek och invånarantal. Från våra städer kommer 75 procent av världens koldioxidutsläpp. En av våra centrala ambitioner de senaste åren har därför varit att minska våra utsläpp i städerna. Idag har vi fossilfria bud-, hem- och paketleveranser i Stockholm, Göteborg, Malmö, och Linköping, samt ytterligare 475 orter i Sverige, vilket betyder att vi når 6,1 miljoner svenskar på fossilfritt drivmedel.

Vi arbetar även med att elektrifiera hela vår fordonsflotta. Redan nu levererar vi våra hemleveranser av paket i Stockholm city och närförort helt utsläppsfritt med elbil.

Vår ambition är klar: Att bli kundens första val och bli bäst i städerna.

Ökat fokus på elfordon

På Bring har vi i flera år arbetat med att fasa ut fossila fordon och har idag en av Nordens största elektriska fordonsflottor. Sedan 2012 har vi reducerat våra utsläpp med 45 procent, vilket motsvarar ett års utsläpp från 116 282 bilar.

- Under flera års tid har vi legat långt fram i att testa miljöeffektiva lösningar för att bidra till att skapa en marknad för nollutsläpplösningar, säger Catherine.

Det är dags att öka takten i omställningsarbetet och därför inför vi ett stopp för att köpa in nya fossila fordon för bruk inne i städer vid 2022, och utanför städer 2023.

Vi har därför ett stort fokus på eldrift och laddinfrastruktur. För att vara med och påverka morgondagens hållbara leveranslösningar har vi exempelvis investerat i det svenska bolaget Elonroad, som tillverkar laddning av elbilar genom en skena i vägen.

Under hösten 2020 öppnade vi en ny terminal i Västberga i Stockholm byggd speciellt för hantering av hållbara hemleveranser av paket. Den har bland annat ett 40-tal laddstationer för elbilar som säkrar och bidrar till våra utsläppsfria hemleveranser i Stockholm.

Helelektrisk lastbil från Volta Trucks: Volta Zero
Bring kommer att testa världens första specialbyggda helelektriska 16-ton lastbil från Volta Trucks under slutet av 2021.

Branschöverskridande samarbeten

Även om man kan göra mycket själv är samarbeten väldigt viktiga. Tillsammans med återvinningsföretaget Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholm stad har vi ett hållbart samarbete som heter Älskade stad. Fossilfria fordon som elcyklar och elbilar levererar paket och gods till kunder i centrum och tar med sig torravfall tillbaka.

- Målet med samarbetet är att reducera utsläpp, minska trafik och buller, samt skapa en bättre atmosfär i våra städer. Vi tror att vi genom att vara villiga att testa och efterfråga mer hållbara lösningar, och arbeta tillsammans med partners och intressenter, kan bidra till mer hållbara transportlösningar, förklarar Catherine.

Samarbetet finns idag i Stockholm, Malmö, Oslo och Trondheim med planer om att utöka antalet städer i framtiden. Hittills har detta samarbete gett en årlig CO2 reduktion med 105 ton.

Lastbild från Älskade stad
Samarbetet mellan Bring, Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholm stad heter Älskade stad, och bygger på att samma fordon tar med sig paket in till stadens centrum och torravfall ut.

Vi deltar också i samarbeten av andra slag inom hållbarhetsområdet. Sedan många år tillbaka är vi medlem i 2030-sekretariatet, en organisation som arbetar aktivt för att Sverige ska nå sina högt ställda klimatmål inom transportsektorn; att ha en fossilberoende fordonsflotta vid 2030. Vi är även med i nätverket Fossilfritt Sverige som samlar aktörer som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

- Vi kan och vill göra mer. Men en helt grön leveranskedja skapas först när vi är många som hjälps åt, avslutar Catherine.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Är du och ditt företag intresserade av att skicka paket på ett hållbart sätt? Eller vill du prata om något annat som rör hållbarhet och logistik?

Dela artikel