Bränsletillägg för expressbud med flyg

Aktuellt tillägg för flygtransporter

Bränsletillägg 9,65 SEK/kg.