Drivmedelstillägg för paket och pall

Som en konsekvens av en ökande andel olika bränslen såsom; diesel, HVO, biogas och elbilar ändrar vi vår beräkningsmodell för bränsletillägg från och med 1 april 2023. 

MånadTjänsterProcentsats
JuniParcels; Pick up parcel+ bulk, Home Delivery Parcel, Parcel Connect, Business Parcel+bulk, Parcel Connect, Express 09.00, All Return services13,6 %
JuniBusiness Pallet30,1 %
MajParcels; Pick up parcel+ bulk, Home Delivery Parcel, Parcel Connect, Business Parcel+bulk, Parcel Connect, Express 09.00, All Return services13,5 %
MajBusiness Pallet30,0 %

Bränslepriserna revideras månadsvis.